Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Εκτίμηση ρυθμού τεκτονικής ανύψωσης με την ποσοτικοποίηση μορφομετρικών δεικτών = Estimation of tectonic uplift rate using quantified morphometric indices  PDF
Ε. Βασιλάκης, Ε. Σκούρτσος, Χ. Κράνης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Γεωμορφολογικές παρατηρήσεις στην παράκτια ζώνη μεταξύ Σχίνου και Ψάθας (Ανατολικός Κορινθιακός Κολπος) = Geomorphologival observations along the coastal zone between Schinos and Psatha (Eastern Gulf of Coorinth)  PDF
Ευθύμιος Καρυμπάλης, Ε. Παπασπυριδάκου
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Σχέσεις μεταξύ χωρικής κατανομής κατολισθητικών φαινομένων, γεωμορφολογίας και ανθρώπινης επέμβασης στην Βόρειο-Δυτική Πελοπόννησο Περίληψη  PDF
Θ. Γκουρνέλος, Δ. Τσαγκάς, Β. Κοτίνας
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Εξέλιξη της κοίτης του Βοιωτικού Κηφισού ποταμού κατά τη διάρκεια του ανώτερου ολοκαίνιου και ανθρωπογενείς διεργασές = Stream bed evolution of Boeotian Kiphsos river during the late holocane and human inhabitation  PDF
Α. Καρκάνας, Ν. Κοντόπουλος
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Η Ευξεινική λεκάνη του Αιτωλικού σε σχέση με τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου  PDF
Κ. Αλμπανάκης, Κ. Βουβαλίδης, Χ. Παλικαρίδης, Αντώνιος Α. Ψιλοβίκος
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Συγκριτική ποσοτική γεωμορφολογική ανάλυση των υδρογραφικών δικτύων της χερσονήσου της Πυλίας (ΝΔ Πελοπόννησος) = Comparative quantitative geomorphological analysis of Pylia peninsula drainage networks (SW Peloponnese, Greece) Περίληψη  PDF
Ι. Λαδάς
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Προκαταρκτική μελέτη της ανάπτυξης των γεωμορφών τύπου Badlands στις βόρειες πλαγιές του Παναχαϊκού όρους, ( Β. Πελοπόνησος)  PDF
Λ. Σταματόπουλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Η επίδραση των ανθρωπίνων επεμβάσεων στη μορφολογία και τη διαχείρηση της κοίτης του ποταμού Στρυμόνα της βόρειας Ελλάδας = Channel adjustments and management implications following human impacts in Strimonas river, northern Greece  PDF
Μ. Στύλλας, Κ. Βουβαλίδης
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Γεωμορφολογική και σεισμοτεκτονική μελέτη στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Βουλιαγμένης,Χερσόνησος της Παραχώρας  PDF
Παπαναστασίου Κ. Γάκη-, Δ. Παπαναστασίου, Χαμπίκ Μαρουκιάν
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Morphological and sedimentological characteristics of a cuspate foreland (Mytikas Epanomi, east Thessaloniki city, Greece) Περίληψη  PDF
Σ.Γ. Κίρκου, Κωνσταντίνος Αλμπανάκης, Κωνσταντίνος Βουβαλίδης, Παναγιώτης Τσούρλος, Γεώργιος Βαργεμέζης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Δημιουργία χάρτη πρόβλεψης εδαφικής απώλειας για την κοιλάδα Sarviz, Ουγγαρία = Preparing the soil loss prediction map of Sarviz, Hungary  PDF
Ν. Ευελπίδου, A. Barczi, M. Vona, K. Penksza, C. Centeri
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Κατολισθητικά φαινόμενα στο νότιο τμήμα της χερσονήσου της Μάνης  PDF
Α. Αλεξόπουλος, Σπυρίδων Π. Λέκκας
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Ποσοτική γεωμορφολογική μελέτη του υδρογραφικού δικτύου του Βολιναίου ποταμού, Βόρεια Πελοπόννησος = Quantivite geomorphological study of the Colineos river drainage network, Northen Peloponnese  PDF
Σταύρος Κατσέλης, Ευθύμιος Καρύμπαλης
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Γεωμορφολογία, υδρολογία και δυνατότητες αξιοποίησης των ιαματικών πηγών Θερμής Λέσβου  PDF
Κ. Παυλόπουλος, Χαμπίκ Μαρουκιάν, Α. Ζαμάνη, Ι. Παπαγεωργάκης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Εφαρμογή GIS στο ηφαίστειο Σαντορίνης για ανάλυση εδαφικής παραμόρφωσης = Implementation of GIS in Santorini volcano for ground deformation analysis  PDF
Ε Παπαγεωργίου, Σ. Βασιλόπουλος, Ε. Λάγιος
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Οι γεωμορφές των Μετεώρων  PDF
Μ. Δερμιτζάκης, Χ. Ντρίνια
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society The geomorphological mapping of Keros island (Cyclades, Greece) Περίληψη  PDF
Δημήτριος Βανδαράκης, Νικόλαος Λιόσης, Κοσμάς Παυλόπουλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Αποτίμηση διάβρωσης με βάση τη μελέτη της χωρικής εντροπίας εφαρμογή με την αξιοποίηση ΓΠΣ για την Ν. Μύκονο = Study of the erosional processes based on the decreasing entropy measures: A GIS application on the island of Mykonos  PDF
Θ. Γκουρνέλος, Χρήστος Χαλκιάς, Α. Σκέντος
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Γεωγραφία- Εκπαίδευση- ’νθρωπος- Περιβάλλον (Χαιρετισμοί)  PDF
Λάζαρος Σωτηριάδης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Γεωμορφολογική μελέτη του βόρειου τμήματος της νήσου των Κυθήρων = A geomorphological study of the Northen part of Kythira island, Greece  PDF
Αθηνά Κόντου, Παπαναστασίου Καλλιόπη Γάκη-, Χαμπίκ Μαρουκιάν
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Οι εμφανίσεις των ασβεστιτικών ψαμμιτών (αιολιανιτών) στη Νότια Αττική και η συμβολή τους στην παλαιογεωγραφική της εξέλιξη κατά το Ανώτερο Πλειστόκαινο- Ολόκαινο  PDF
Κ. Παυλόπουλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Κοκκομετρικό μέγεθος και μορφοτεχνικά χαρακτηριστικά κροκάλων της κοίτης του ποταμού Νέδα στην δυτική Πελοπόννησο = Grain size and morphometric characteristics of Neda's river gravels in western Peloponnesus  PDF
Ο Παναγιωτακοπούλου, Ν. Κοντόπουλος
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Γεωμορφολογική μελέτη της Θήρας- Σύνθεση παλαιοαναγλύφου  PDF
Θ. Γκουρνέλος, Δ. Βαϊόπουλος, Α. Βασιλόπουλος, Ν. Ευελπίδου
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Nestos River plume dynamics under variable physical forcing Περίληψη  PDF
Ν Καμίδης, Γ. Συλαίος, Β. Τσιχριντζής
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Γεωμορφολογία και ρηγματογενείς ζώνες: Προσέγγιση επιλεγμένων περιοχών της Ελλάδος, με χρήση Γ.Σ.Π. εφαρμογή λογικής πολλαπλών κριτηρίων = Geomorphology and faulted zones: An approach on some selected areas of Greece using G.I.S. a multi-criteria inference mechanism  PDF
Θ. Γκουρνέλος, Β Σαμπώ, Ν. Ευελπίδου, Α Βασιλόπυλος, Γ. Γκίανης
 
1 - 25 από 72 Στοιχεία 1 2 3 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.