Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Γεωμορφολογικές παρατηρήσεις στην παράκτια ζώνη μεταξύ Σχίνου και Ψάθας (Ανατολικός Κορινθιακός Κολπος) = Geomorphologival observations along the coastal zone between Schinos and Psatha (Eastern Gulf of Coorinth)  PDF
Ευθύμιος Καρυμπάλης, Ε. Παπασπυριδάκου
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Εκτίμηση ρυθμού τεκτονικής ανύψωσης με την ποσοτικοποίηση μορφομετρικών δεικτών = Estimation of tectonic uplift rate using quantified morphometric indices  PDF
Ε. Βασιλάκης, Ε. Σκούρτσος, Χ. Κράνης
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Mελέτη της υδάτινης απορροής και στερεοπαροχής της λεκάνης του Βοιωτικού Ασωπού. Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής Περίληψη  PDF
Κ Νίκα, Σ. Πούλος, Θ. Γκουρνέλος, Π. Νάστος
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Ο περιβαλλοντικός ρόλος της λίμνης Λυσιμαχίας ως κομβικού υγροτοπικού συστήματος της τάφρου Αγρινίου  PDF
Α. Ψιλοβίκος, Κ. Αλμπανάκης, Χ. Παλικαρίδης, Κ. Βουβαλίδης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Μορφοτεκτονική μελέτη και εφαρμογή μορφοτεκτονικών δεικτών στην περιοχή λευκοχωρίου- Οχθίων (Κεντροδυτική Πελοπόννησος) = Morphotectonic study and application of morphometric indices in Lefkohori- Ohthia area (central- Western Peloponnese)  PDF
Ι. Φουντούλης, Σ. Μαυρούλης, Δ. Θεοχάρης
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Φεωμορφολογικές παρατηρήσεις στις περιοχές Λειβαδίου και Μαραντοχωρίου της νήσου Λευκάδας  PDF
Κ. Παπαδοπούλου, Ε. Βερυκίου
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Η επίδραση της τεκτονικής στα ποτάμια συστήματα της βόρειας Εύβοιας, Στερεά Ελλάδα = Tectonic influence on the drainage systems of the north Evia island, central Greece Περίληψη  PDF
Κ. Βαλκάνου, Ευθύμιος Καρύμπαλης, Ν. Παπαναστασσίου, M. Soldati, Χ. Χαλκιάς, Κ. Γάκη-Παπαναστασσίου
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Μεγάλης κλίμακας χαρτογράφηση κατιλισθητικής επικινδυνότητας με τη συνδυασμένη χρήση ΓΣΠ και μεθόδων πολυκριτήριας στήριξης αποφάσεων- ένα παράδειγμα στη Βόρεια Μεσσηνία (ΝΔ Πελοπόννησος, Ελλάδα) = Large scale landslide susceptibility mapping using GIS- based weighted linear combination and multicriteria decision analysis - a case study in Northern Messinia (SW Peloponnesus, Greece)  PDF
Ι. Λαδάς, Ι. Φουντούλης, Η. Μαριολάκος
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Φαινόμενα ανοξικών συνθηκών στην καρστική κρυπτολίμνη Αμβρακία  PDF
Κ. Αλμπανάκης, Κ. Βουβαλίδης, Χ. Παλικαρίδης, Αντώνιος Α. Ψιλοβίκος
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Geomorphological mapping of the Mazi-Oinoe area, northwest Attica, Greece Περίληψη  PDF
Δημήτριος Βανδαράκης, Νικόλαος Λιόσης, Κοσμάς Παυλόπουλος, Sylvian Fachard
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Περιβαλλοντική αξία και σημασία της λίμνης Τριχωνίδας ως του μεγαλύτερου φυσικού ταμιευτήρα καθαρού νερού της Ελλάδας  PDF
Α. Ψιλοβίκος, Κ. Αλμπανάκης, Χ. Παλικαρίδης, Κ. Βουβαλίδης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Διαχρονική καταγραφή των μεταβολών της ακτογραμμής της Λίμνης Βιστωνίδας = Spatio- temporal analysis of the geomorhologic changes of the lake Vistonida  PDF
Π. Τσόμπος, Γεώργιος Δ. Μπαθρέλλος, Χ. Σκυλοδήμου
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Υδρογεωλογικά προβλήματα χώρων διάθεσης απορριμάτων στον Ελλαδικό χώρο  PDF
Ν. Ξενάκης, Λειβαδίτη Α. Αλεξούλη-
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Ο ρόλος των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών του υδρογραφικού δικτύου του Σαρανταπόταμου στον πλημμυρικό κίνδυνο του Θριάσιου Πεδίου = Geomorphological characteristics of Sarantapotamos drainage network as causative factor of flooding in Thriassion Plain (Attica, Greece) Περίληψη  PDF
Α. Ζύγουρα, Ε. Καρύμπαλης, Χ. Χαλκιάς
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Η ρηχή λίμνη Οζερός ως χώρος εξαίρετης λειτουργίας φυσικοχημικών λιμνολογικών διεργασιών  PDF
Κ. Αλμπανάκης, Κ. Βουβαλίδης, Χ. Παλικαρίδης, Αντώνιος Α. Ψιλοβίκος
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Μορφοτεκτονική μελέτη της χερσονήσου της Πυλίας (ΝΔ Πελοπόννησος) = Morphotectonic study of Pylia peninsula (SW Peloponnese, Greece) Περίληψη  PDF
Ι. Λαδάς, Η. Μαριολάκος
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Μορφομετρηκή ανάλυση του Δέλτα του Πηνείου (Θεσσαλία)  PDF
Γ. Στουρνάρας, Χ. Γαλάνη
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Η μορφοτεκτονική του κανονικού ρήγματος των σφακιών, Nοτιοδυτική Κρήτη, Ελλάδα = Morphotectonics of the sfakia nirmal fault, South-western Crete, Greece  PDF
Χ. Τσιμή, Αθανάσιος Γκάνας, G. Ferrier, Γ. Δρακάτος, R. Pope, Χ. Φασουλάς
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Ο υγροβιότοπος του δέλτα Σπερχιού Αξίες και απειλές για τον μοναδικό υγροβιότοπο της Στερεάς Ελλάδας  PDF
Μ. Μποναζούντας, Δ. Καλλιδρομίτου, Ι. Ζαχαρίας
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Σχέσεις μεταξύ χωρικής κατανομής κατολισθητικών φαινομένων, γεωμορφολογίας και ανθρώπινης επέμβασης στην Βόρειο-Δυτική Πελοπόννησο Περίληψη  PDF
Θ. Γκουρνέλος, Δ. Τσαγκάς, Β. Κοτίνας
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Εξέλιξη της κοίτης του Βοιωτικού Κηφισού ποταμού κατά τη διάρκεια του ανώτερου ολοκαίνιου και ανθρωπογενείς διεργασές = Stream bed evolution of Boeotian Kiphsos river during the late holocane and human inhabitation  PDF
Α. Καρκάνας, Ν. Κοντόπουλος
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Η Ευξεινική λεκάνη του Αιτωλικού σε σχέση με τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου  PDF
Κ. Αλμπανάκης, Κ. Βουβαλίδης, Χ. Παλικαρίδης, Αντώνιος Α. Ψιλοβίκος
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Συγκριτική ποσοτική γεωμορφολογική ανάλυση των υδρογραφικών δικτύων της χερσονήσου της Πυλίας (ΝΔ Πελοπόννησος) = Comparative quantitative geomorphological analysis of Pylia peninsula drainage networks (SW Peloponnese, Greece) Περίληψη  PDF
Ι. Λαδάς
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Προκαταρκτική μελέτη της ανάπτυξης των γεωμορφών τύπου Badlands στις βόρειες πλαγιές του Παναχαϊκού όρους, ( Β. Πελοπόνησος)  PDF
Λ. Σταματόπουλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Η επίδραση των ανθρωπίνων επεμβάσεων στη μορφολογία και τη διαχείρηση της κοίτης του ποταμού Στρυμόνα της βόρειας Ελλάδας = Channel adjustments and management implications following human impacts in Strimonas river, northern Greece  PDF
Μ. Στύλλας, Κ. Βουβαλίδης
 
1 - 25 από 72 Στοιχεία 1 2 3 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.