Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (8ο : 2007 Οκτ. 4-7 : Αθήνα, Ελλάδα). Πρακτικά 1ου τόμου: Γεωμορφολογία, Παράκτια Γεωμορφολογία - Ωκεανογραφία, Κλιματολογία, Περιβάλλον, Γεώτοποι, Γεωγραφική Εκπαίδευση.  PDF
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (8ο : 2007 Οκτ. 4-7 : Αθήνα, Ελλάδα). Πρακτικά 3ου τόμου: Ανθρωπογεωγραφία  PDF
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (8ο : 2007 Οκτ. 4-7 : Αθήνα, Ελλάδα). Πρακτικά 2ου τόμου: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Τηλεπισκόπηση, Χαρτογραφία  PDF
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Φεωμορφολογικές παρατηρήσεις στις περιοχές Λειβαδίου και Μαραντοχωρίου της νήσου Λευκάδας  PDF
Κ. Παπαδοπούλου, Ε. Βερυκίου
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Διερεύνηση της ευσταθείας των πρανών της περιοχής αλμυρής-κατακαλίου Ν. Κορίνθου, τρόποι αντιμετώπισης-συγκράτησης αστοχιών  PDF
Αλίκη Αλεξούλη-Λειβαδίτη, Κ. Σαχπαζής
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Η γεωγραφία και το περιβάλλον  PDF
Αναστάσιος Αλεξόπουλος
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Μεταβολές της γονιμότητας και η γήρανση του πληθυσμού της Ελλάδας  PDF
Γ. Τζιαφέτα
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Bodenkundliche untersuchungsmethoden und deren bedeutung im rahmen anderer landschaftokologischer parameter ( mit einem beispiel aus Kyllene/ Peloponnes)  PDF
S. Verginis, A. Zamani
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Μια σύντομη στατιστική ανάλυση των ακτών της Ελλάδος και η τουριστική τους αξιολόγηση  PDF
Γεώργος Ιβάντσος
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Σχέση ηλιακής δραστηριότητας, παλαιοκλίματος και ραδιενέργειας θαλάσσιων ιζημάτων Περίληψη  PDF
Ιωάννης Γ. Λυριτζής
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Χρήση συστημάτων G.I.S. για την έρευνα της υδρογραφικής κατάστασης της λεκάνης του Πηνειού ποταμού της Θεσσαλονίκης Περίληψη  PDF
Μ. Μουστάκα, Λ. Σωτηριάδης, Α. Ψιλοβίκος
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Το νέο διδακτικό πακέτο γεωλογίας - γεωγραφίας β' γυμνασίου = The new didactial pack of geology - geography for b' grade of junior secondary schools  PDF
Άρης Ασλανίδης, Γεώργιος Ζαφειρακίδης, Δημήτριος Καλαϊτζίδης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Χωροταξικές όψεις του θερμαλιστικού τουρισμού στην Ελλάδα = Spatial aspects of spa tourism in Greece  PDF
Μρινέλλα Παπαγεωργίου
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Ο Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος και η ανάπτυξη της γεωγραφίας στην Ελλάδα = Constantinos Papamichalopoulos and the development of geography in Greece  PDF
Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Το προγνωστικό σύστημα καιρού του Χαροκοπείου πανεπιστημίου: χαρακτηριστικά και προγνωστικά προϊόντα = The weather forecasting system of Harokopio university: characteristics and forecasting products  PDF
Π. Κατσαφάδος, Ηλίας Μαυροματίδης., Νικόλαος Γκίκας, Αναστάσιος Παπαδόπουλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Η ανθρωπογεωγραγία των αλλοδαπων στην Ελλάδα 2001* = Human geography of foreigners in the hellenic republic 2001*  PDF
Β. Κοτζαμάνης, Δ. Σταθάκης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Περιεχόμενα  PDF
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Γεωγραφική κατανομή εποχιακών και ετήσιων ποσών εναπόθεσης σκόνης από τη Σαχάρα στη μεσόγειο και την Ευρώπη = Geographical distribution of seasonal and annual amounts of Saharan dust deposition over mediterranean and Europe  PDF
Π. Κατσαφάδος, Γ. Κάλλος, Χ. Σπύρου, Α. Παπαδόπουλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Σημαντικοί δείκτες στη μελέτη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης = Important indicators in the analysis of emergency planning situations  PDF
Ζ. Νιβολιανίτου, Β. Συνοδίνου, Α. Παραλίκας
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Το γεωμορφολογικό και υδρολογικό περιβάλλον της λιμνοθάλασσας Κορισσίων (Νήσος Κέρκυρα) = Geomorphologic and hdrologic environment of Korissia lagoon (Corfu Island)  PDF
M. Milovanovic, Β. Τομαρά, Σ. Πούλος, Ι. Αλεξόπουλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Γεωγραφικές επιστήμες - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ένας άρρηκτος δεσμός συμβίωσης  PDF
Γεώργιος Ταξιάρχου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Καρστικές και ανθρωπογενείς γεωμορφές στη Λακωνική Μάνη σε σχέση με τον ανθρώπινο παράγοντα = Karst and anthropogenic landforms in Lakonian Mani in relation to the human impact  PDF
Κ. Α. Παπαδοπούλου-Βρυνιώτη, Τ. Π. Γεωργόπουλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Earthquake damage assessment using space techniques  PDF
Ισαάκ Α. Παρχαρίδης, Ευάγγελος Λάγιος, Ψ. Λεβάντη
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Τα ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών στα δημοτικά σχολεία των νομών της Ανατολικής Μακεδονίας και σχέσεις τους με περιβαλλοντικές γνώσεις και στάσεις τους = Personal characteristics of the teachers at primary schools of three prefectures in eastern Macedonia and their relation to the environmental knowledge and attitudes of the teachers  PDF
Ε. Π. Τσαχαλίδης, Σ. Γαλατσίδας, Γεώργιος Τσαντόπουλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Η μορφολογία των ακτών της νοτιοδυτικής Αττικής και οι κυριότερες ανθρωπογενείς επεμβάσεις = The morphology of the coasts of SW Attica and the main human interventions  PDF
Χαρίκλεια Δ. Σκυλοδήμου, Ε. Βερυκίου-Παπασπυριδάκου, Γεώργιος Δ. Μπαθρέλλος
 
1 - 25 από 417 Στοιχεία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.