Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Η συμβολή της κατανομής των γεωηλεκτρικών παραμέτρων στην διερεύνηση της παλαιογεωγραφικής εξέλιξης του Δελταϊκού πεδίου του Πηνειού ποταμού (Θεσσαλία) Περίληψη  PDF
Δ. Ι Αλεξόπουλος
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Monitoring the reforestation process in Zaharo using optical and SAR remote sensing data = Παρακολούθηση της αναδάσωσης στη Ζαχάρω με τη χρήση οπτικών και ραντάρ δορυφορικών δεδομένων Περίληψη  PDF
Χ. Μπουντζουκλής, Γ. Μπενέκος
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Remote sensing of soil moisture and wetland dynamics using SMOS data. Application in the Mediterranean basin. Περίληψη  PDF
Ε. Χάρου, Θ.Δ. Παπαδοπούλου, Σ. Γυφτάκης, Μ. Στεφούλη, Ν. Σταθόπουλος, Ε. Βασιλείου
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Μορφοτεκτονική μελέτη της χερσονήσου της Πυλίας (ΝΔ Πελοπόννησος) = Morphotectonic study of Pylia peninsula (SW Peloponnese, Greece) Περίληψη  PDF
Ι. Λαδάς, Η. Μαριολάκος
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Real and theoretical evaluation of human thermal comfort in urban areas = Πραγματική και θεωρητική εκτίμηση της θερμικής αίσθησης σε αστικά Περίληψη  PDF
Μαρία Α. Φατουρού, Παναγιώτης Θ. Νάστος, Ανδρέας Ματζαράκης
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Ξαναγράφοντας τα βιβλία της γεωγραφίας χρησιμοποιώντας Wikis = Re-writing the geography textbooks using Wikis Περίληψη  PDF
Μπάμπης Γεωργάκαινας
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Facets of African immigrants mobility in Greece: Between transnationalism and integration = Όψεις της κινητικότητας των Αφρικανών μεταναστών στην Ελλάδα: Μεταξύ διαεθνικότητας και ένταξης Περίληψη  PDF
Απόστολος Γ. Παπαδόπουλος, Λουκία Φρατσέα
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Το βιομηχανικό τοπίο ως πολιτιστικό αγαθό. Ιστορικές (α)συνέχειες και σύγχρονες διεπιστημονικές προσεγγίσεις = The industrial landscape as a cultural value. Historic (dis)continuities and modern interdisciplinary approaches Περίληψη  PDF
Γεωργία Ζαχαροπούλου
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Η εθελοντική πληροφορία ως μέσο γεωγραφικού γραμματισμού = The voluntary information as means of geographic literacy Περίληψη  PDF
Αικατερίνη Κλωνάρη, Αγαθή Αλμπάντη
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Από την ύπαιθρο στην πόλη: Μελλοντικά σενάρια για μειωμένα «τροφομίλια» και τοπικά συστήματα παραγωγής. = From the rural to the urban: Future scenaria for minimized food miles and local food systems. Περίληψη  PDF
Μαρία Παρταλίδου
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Creating a system for supporting integrated spatial planning in island areas Περίληψη  PDF
Μ. Λάζογλου, Ε. Σουριανός, Κ Κυριάκου
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Εκτίμηση τρωτότητας παράκτιων περιοχών από θαλάσσια κύματα βαρύτητας (Tsunami). Μελέτη περίπτωσης το Πορτ-Ο-Πρενς, Αϊτή = Gravity sea waves (Tsunami) vulnerability assessment of coastal areas. Case study Port-Au-Prince, Haiti Περίληψη  PDF
Δημήτριος-Βασίλειος Μπατζάκης, Αντώνιος Μποφίλιος, Ευθύμιος Καρύμπαλης, Λουκάς-Μωυσής Μίσθος
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Geography contribution in rapports between natural heritage and the society (case of southern region in Albania) Περίληψη  PDF
Gentian Ruspi, Niko Rogo
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Κατανομές και συμπεριφορά αιωρούμενης ύλης και μετάλλων στην ενεργή εκβολή του ποταμού Πηνειού (Θεσσαλία) = Distribution and behaviour of suspended particulate matter and trace metals in the active part of the delta of river Pinios (Thessaly) Περίληψη  PDF
Β. Παρασκευοπούλου, Μ. Δασενάκης, Ξ. Τέου, Ο. Χαλκιαδάκη, Φ Μπότσου, Σεραφείμ Ε. Πούλος, Σ. Κωτσόπουλος
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Monitoring the subsidence in the plain of south Thessaly with SAR inteferometry Περίληψη  PDF
Γ. Μπενέκος, Κ. Ντερντελάκος, Χ. Μπουντζουκλής, Ισαάκ Παρχαρίδης
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Monitoring of vegetation ecosystems in Greece using vegetation indices time series Περίληψη  PDF
Μ. Καραμιχαλάκη, Ο. Συκιώτη, Σ. Σταγάκης, Α. Κυπαρίσσης
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Συγκριτική ποσοτική γεωμορφολογική ανάλυση των υδρογραφικών δικτύων της χερσονήσου της Πυλίας (ΝΔ Πελοπόννησος) = Comparative quantitative geomorphological analysis of Pylia peninsula drainage networks (SW Peloponnese, Greece) Περίληψη  PDF
Ι. Λαδάς
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Simulating atmosphere-fire interactions using a coupled weather - wildland fire model  PDF
Σ. Κάρτσιος, Θ. Καρακώστας, Ι. Πυθαρούλης, Α.-Π. Δημητρακόπουλος
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Εκτίμηση επικινδυνότητας της παράκτιας περιοχής Αγίου Κωνσταντίνου- Αρκίτσας (Ν. Φθιώτιδας) στους παράκτιους κινδύνους = Assessment of the sensitivity of Aghios Konstantinos Arkitsa coast (Fthiotida Prefecture) to coastal hazards Περίληψη  PDF
Αθανάσιος-Παναγιώτης Μπόβερος, Ευθύμιος Καρύμπαλης
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society The Mixed Embeddedness of Immigrant Entrepreneurs in Athens : results from the 2014 sample survey Περίληψη  PDF
Διονύσης Μπαλούρδος
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society The forest road density evolution at the island of Skiathos, Greece Περίληψη  PDF
Σ. Ταμπέκης, Φ. Σαμαρά, Σ. Σακελλαρίου, Ο. Χριστοπούλου, Κ. Δούκας, Ε. Καραγιάννης, Α. Στεργιάδου, Β. Γιαννούλας, Β. Δρόσος
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Flood risk assessment using remote sensing and geographical information systems (GIS). An example from Kassandra peninsula, Chalkidiki, Greece Περίληψη  PDF
Βασιλική Καφήρα, Κωνσταντίνος Αλμπανάκης, Δημήτριος Οικονομίδης
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Εκτίμηση Οικολογικής Παροχής στον Ταμιευτήρα του Μαραθώνα. Διαχείριση και Αξιοποίηση. Περίληψη  PDF
Σ. Γεωργαλάς, Ν. Μαμάσης
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Alternative Food Networks: Approaches and open questions Περίληψη  PDF
Γιώργος Γρίτζας, Κάρολος-Ιωσήφ Καβουλάκος, Ειρήνη-Εριφύλλη Τζέκου
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Evolution of the parking system characteristics for the commercial vehicles in the centre of Thessaloniki Περίληψη  PDF
Σ. Καρακάκης, Π. Μπρόζος, Α. Στρουμπούλης, Σ. Μπάσμπας, Ε Μπουχούρας
 
1 - 25 από 64 Στοιχεία 1 2 3 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.