Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Location analysis and price variations of fuel stations in the island of Lesvos, Greece  PDF
Δημήτριος Καβρουδάκης
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Coastal geomorphology and the risk from tsunami waves in imvros island using remote sensing data and geographical information systems (GIS) Περίληψη  PDF
Νίκη Παναγοπούλου
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society An assessment of the coastal erosion at marathon east Attica (Greece) Περίληψη  PDF
Α. Δήμου, Ε. Βασσιλάκης, Β. Αντωνίου, Ν. Εβελπίδου
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Feeling as a migrant even in my homeland : Living experiences of Albanian return migrants from Greece Περίληψη  PDF
Kalie Kerpaci
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Scenarios of land use change and soil erosion at the Alqueva reservoir area Περίληψη  PDF
Vera Ferreira, Θωμάς Παναγόπουλος, Andre Samora-Arvela
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Influence of satellite imaging geometry on ASTER and SRTM global digital elevation models Περίληψη  PDF
Μ. Φούμελης, Χ. Χαλκιάς, S. Plank
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Vulnerability Zonation Mapping for Landslides' Occurrence Using GIS and Remote Sensing Methodology: A Case Study in Northwestern Greece Περίληψη  PDF
Κοσμάς Σταμπουλίδης
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society A spatially varying relationship between the proportion of foreign citizens and income at local authorities in Greece Περίληψη  PDF
Σταμάτης Καλογήρου
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Η γεωγραφία των κοινωνικών δικτύων ως μέθοδος αστικού σχεδιασμού στην Αθήνα της κρίσης Περίληψη  PDF
Ραφαέλλα Βέρου, Ερμιόνη Γκαρραμόνε, Δημήτρης Λούκος, Αθανάσιος Παγώνης
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society The geomorphological mapping of Keros island (Cyclades, Greece) Περίληψη  PDF
Δημήτριος Βανδαράκης, Νικόλαος Λιόσης, Κοσμάς Παυλόπουλος
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society An online reporting system for tornadoes, waterspouts and funnel clouds over Greece: http://tornado.geol.uoa.gr Περίληψη  PDF
Ι. Τ. Ματσαγγούρας, Παναγιώτης Θ. Νάστος
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Μελέτη της επίπτωσης της κλιματικής αλλαγής στην ποτάμια απορροή νερού και ιζήματος του Σπερχειού ποταμού Περίληψη  PDF
Α. Ξηρού, Παναγιώτης Θ. Νάστος, Σεραφείμ Ε. Πούλος, Χ. Μαρουκιάν
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society SAR monitoring of progressive ground deformation using the permanent scatterers and SBAS techniques in Aitoliko Περίληψη  PDF
Ευαγελλία Γκάρτζου, Ισαάκ Παρχαρίδης, Ευθύμιος Καρύμπαλης
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Visualization of the evolution and development of the tissue of urban concentrations. The case of the community of Siatista, Greece Περίληψη  PDF
Π. Λαφαζάνη, Α. Μητούλη, Μ. Παπαδοπούλου, Μ. Μυρίδης
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Understanding of geographical cognitive abilities through maps and satellite images, a task in geographic education Περίληψη  PDF
Dhimitri Jostina, Duri Valbona
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Gender, popoulation and development in Albania the case of Gjirokastra region  PDF
Albina Sinani, Adela Dhromaj
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society The Impact of Earthquake Induced Landslides on the Terrain Predicted by Means of Landslides Susceptibility Maps. The Case of the Lefkada Island. Περίληψη  PDF
Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος, Κωνσταντίνος Λουπασάκης, Β. Αγγελίτσα
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Environmental flows: the European approach through the Water Framework Directive 2000/60/EC Περίληψη  PDF
Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Ν. Σκουλικίδης
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society The cartography in seismic hazard assessment and communication: the case study of the 2012 Po Plain earthquakes (northern Italy) Περίληψη  PDF
Castaldini Doriano, Lanfredi Sofia Cinzia
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Study of the beach zone of Koutsounari (SE Crete) using video monitoring methods = Μελέτη της παραλιακής ζώνης του Κουτσουναρίου (ΝΑ Κρήτη) με τη χρήση οπτικών μεθόδων παρακολούθησης Περίληψη  PDF
Α. Κικάκη, Γ. Γκιώνης, Μ Βουσδούκας, Α./Ανδρεάδης Ο Καρδιτσά, Σ. Πετράκης, Α Αλεξανδράκης, Δ. Σιφνιώτη, Σ. Πούλος, Α. Βελιγράκης, Μ. Λιπάκης
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Specification of the socioeconomic dimensions of energy demand and consumption in Greece using Geographical Information Systems Περίληψη  PDF
Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Νικόλας Κατσουλάκος
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ μορφομετρικών παραμέτρων λεκανών απορροής και υδρολογικών δεικτών = Assessment of the relationshops among morphometric parametres and hydrologic indices Περίληψη  PDF
Σ. Καραλής, Ευθύμιος Καρύμπαλης, Κ. Βαλκάνου, Χ. Χαλκιάς, Π. Κατσαφάδος, Κ. Καλογερόπουλος, Β. Μπατσάκης, Α. Μποφίλιος
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Groundwater level spatial variability distribution and risk assessment in a sparsely gauged basin using the Spartan covariance function and auxiliary information Περίληψη  PDF
Α. Εμμανουήλ Βαρουχάκης, Κωνσταντίνος Κολοσιώνης, Π. Γεώργιος Καρατζάς, Τ. Διονύσσιος Χριστόπουλος
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society Nestos River plume dynamics under variable physical forcing Περίληψη  PDF
Ν Καμίδης, Γ. Συλαίος, Β. Τσιχριντζής
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society The evolution of the Etesian Winds over the 21st century : Results of CMIP5 model simulations. Περίληψη  PDF
Ι. Λογοθέτης, Κλεαρέτη Τουρπάλη, Σ. Μήσιος
 
1 - 25 από 146 Στοιχεία 1 2 3 4 5 6 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.