Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (8ο : 2007 Οκτ. 4-7 : Αθήνα, Ελλάδα). Πρακτικά 1ου τόμου: Γεωμορφολογία, Παράκτια Γεωμορφολογία - Ωκεανογραφία, Κλιματολογία, Περιβάλλον, Γεώτοποι, Γεωγραφική Εκπαίδευση.  PDF
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (8ο : 2007 Οκτ. 4-7 : Αθήνα, Ελλάδα). Πρακτικά 3ου τόμου: Ανθρωπογεωγραφία  PDF
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (8ο : 2007 Οκτ. 4-7 : Αθήνα, Ελλάδα). Πρακτικά 2ου τόμου: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Τηλεπισκόπηση, Χαρτογραφία  PDF
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Η αλληλεπίδραση φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος της Κασσάνδρας Χαλκιδικής  PDF
Άρης Ψιλοβίκος, Λ. Σωτηριάδης, Ελευθέριος Γ. Βαβλιάκης, Κ. Αλμπανάκης
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Ποσοτική γεωμορφολογική μελέτη του υδρογραφικού δικτύου της Κρήτης  PDF
Αλίκη Αλεξούλη-Λειβαδίτη, Γιώργος Λειβαδίτης, Ι. Μιχαλοπούλου
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Μέθοδοι εδαφολογικών αναλύσεων και ο συνδυασμός τους με άλλες φυσικές- οικολογικές παραμέτρους (μ'ένα παράδειγμα από την Κυλλήνη/ δυτική Πελοπόννησο)  PDF
Σ. Βεργίνης, Α Ζαμάνη
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Η χωρική κατανομή του πληθυσμού και της απασχόλησης στην περιφέρεια πρωτεύουσας, 1971-81= The spatial distribution of population and occupations in the greater Athens, 1971-81  PDF
Ηλίας Σιδηρόπουλος
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Westliches weinviertel-weinkultur, klima und boden Περίληψη  PDF
T. Nichterl, Σ. Βεργίνης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Η επεγενετική κοιλάδα του Στρυμόνα στα στενά της αμφίπολης σε σχέση με την εξέλιξη του στον ελλαδικό χώρο (Αν. Μακεδονία) Περίληψη  PDF
Κ. Βουβαλίδης, Α. Ψιλοβίκος, Κ. Αλμπανάκης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Χωρικές ανισότητες του αριθμού των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στους νόμους της Ελλάδας και η σχέση του με κοινωνικοοικονομικές και δημογραφικές παραμέτρους = Spatial inequalities in the number of primary education students for the prefectures in Greece and its relationship with socioeconomic and demographic indicators  PDF
Διονυσία Μαρκοπούλου, Σταμάτης Καλογήρου
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Μεταλλαγές στο σύστημα παραγωγής κατοικίας στην Ελληνική πόλη = Transformtions of the housing produstion in the Greek city  PDF
Ελένη Πατατούκα, Κωνσταντίνος Πατατούκας
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Οφέλη και περιορισμοί κατά τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών από το πυροσβεστικό σώμα στα πλαίσια της διαχείρισης φυσικών καταστροφών = Natural disaster management & geographic information systems: Benefits and limitations for the hellenic fire corps  PDF
Μιλτιάδης Αθανασίου, Βασίλειος Μαρτζάκλης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Οικονομική γεωγραφία και παγκοσμιοποίηση: Εισαγωγή στη θεματολογία  PDF
Σ. Σκορδίλη, Κ. ΧατζημΙχάλης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Κέντρο vs Προάστια. Η συγκοινωνιακή δια-σταση δυο εικόνων της πόλης = Centre vs Suburbs. The transport dimension of two images of the city  PDF
Δ. Μηλάκης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Συμπεράσματα από την χρήση των υπερφασματικών δεδομένων Hyperion για την χαρτογράφηση παράκτιων περιοχών = Hyperspectral data and methods for coastal water mapping  PDF
Κ. Νικολακόπουλος, Β. Καραθανάση
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) [Περιεχόμενα του 7ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου. Τόμος 2]  PDF
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Υπολογισμός της ταχύτητας του υπογείου νερού σε καρστικούς αγωγούς με βάση τις στροβιλοειδείς γλύφες. "μικρό" σπήλαιο Επταμύλων, Σερρών  PDF
Χ. Πέννος, Μ. Βαξεβανόπουλος, Σ. Πεχλιβανίδου, Ε. Βλάχος, Ε. Βαβλιάκης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Κοκκομετρικό μέγεθος και μορφοτεχνικά χαρακτηριστικά κροκάλων της κοίτης του ποταμού Νέδα στην δυτική Πελοπόννησο = Grain size and morphometric characteristics of Neda's river gravels in western Peloponnesus  PDF
Ο Παναγιωτακοπούλου, Ν. Κοντόπουλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Περιβαλλοντική ομάδα 3ου Ε.Λ. Αμπελοκήπων 1ο πρόγραμμα  PDF
Αναστασία Γιαννοπούλου, Πολύκαρπος Δουμπαλακίδης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Η εξέλιξη των αποθέσεων φερτών υλικών σε ταμιευτήρες ως δυναμικό φαινόμενο : εφαρμογή στον ταμιευτήρα Κρεμαστών = The evolution of river sediments' deposits in reservoirs as a dynamic phenomenon : application to Kremasta RESERVOIR  PDF
Δ. Ζάρρης, Ε. Λυκούδη, Δ. Κουτσογιάννης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Ψηφιακή ανάλυση υπερφασματικών δεδομένων DAIS για την χαρτογράφηση εμφανίσεων διαγνωστικών αργιλικών ορυκτών επιθερμικού χρυσού στη νήσο Μήλο = Mapping of diagnostic clay minerals in epithermal gold deposits of Milos island (Greece) using hyperspectral data from the DAIS airborne radiometer  PDF
Αθανάσιος Γκάνας, Graham Ferrier
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Όρια και περιοχές στην εποχή της παγκοσμιοποίησης = boundaries and regions in the time of the globalisation  PDF
Κωστής Χατζημιχάλης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Ποσοτική ανάλυση επιφανειακών καρστικών μορφών (δολίνων) στην περιοχή του Ελικώνα (Κεντρική Ελλάδα) = Quantitative analysis of surface karstic forms (doline) in the mount Helikonas (Central Greece)  PDF
Θ. Μπέλλος, Θεόδωρος Γκουρνέλλος
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο [ Πίνακας Περιεχομένων]  PDF
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Μορφομετρηκή ανάλυση του Δέλτα του Πηνείου (Θεσσαλία)  PDF
Γ. Στουρνάρας, Χ. Γαλάνη
 
1 - 25 από 418 Στοιχεία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.