Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Γλυκά και αλμυρά νερά Θεσσαλονίκης  PDF
Στυλιανός Αξαρλής, Αθηνόδωρος Μπαντής
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Geomorphological evidence of ENE - WSW Pleistocene faulting across northern Evia (Central Greece) = Γεωμορφολογικές ενδείξεις για την ύπαρξη νεοτεκτονικών ρηγμάτων ΑΒΑ - ΔΝΔ διεύθυνσης, εγκάρσιων προς την Β. Εύβοια  PDF
Ν. Παλύβος, Ι. Μπαντέκας, Γιώργος Λειβαδίτης, Ι. Μαριολάκος, V. Sabot
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Short - term disappearance of Gephyrocapsa (Coccolithophorales) related to Kos - Nisyros - Yali subvolcanic chamber magmatic events  PDF
Σπυρίδων Μ. Μπελλάς, K. St. Seymour, Δημήτριος Π. Φρυδάς
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Συνεργασία, εμπειρία και δράση σχολείων και τοπικής αυτοδίοικησης για μία βιώσιμη πόλη με θέμα: όμορφη και καθαρή Θεσσαλονίκη ευθύνη όλων μας  PDF
Ζήσης Αγγελίδης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Στατιστική ανάλυση μορφομετρικών και ιζηματολογικών παραμέτρων υποθαλάσσιων κρατήρων διαφυγής αερίων (ockmarks), ως μέσο μελέτης της εξέλιξης ενός ενεργού πεδίου τους στο ΒΑ Πατραϊκό κόλπο = A multivariate statistical approach to the investigation of pockmarks growth and activity : an example from a pockmark field in the gulf of Patras (W. Greece)  PDF
Χ. Μήτσης, Γ. Παπαθεοδώρου, Ι. Ραβασόπουλος, Δ. Χριστοδούλου, Γ. Φερεντίνος
 
10o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας = 10th International Congress of Hellenic Geographical Society The contribution of the Passega method and the use of the sedimentological indicators (Folk and Ward), as an evaluation tool of the Holocene depositional environment of Kifissos river, Athens, Greece Περίληψη  PDF
Δημήτριος Βανδαράκης, Κοσμάς Παυλόπουλος, Κωνσταντίνος Βουβαλίδης, Erik Fouache, Jean-Paul Bravard
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Μορφολογία και εξέλιξη της παράκτιας ζώνης του δέλτα του Αχελώου κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα = Morphological evolution of the coastal zone of Acheloos delta, Western Greece, during the second half of the twentieth century  PDF
Βασιλική Τζανετάτου, Γεώργιος Γκιώνης, Γ. Φερεντίνος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Landform evolution and morphotectonic stages : a fuzzy approach  PDF
Θεόδωρος Γκουρνέλλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Η συμβολή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στο Νομό της Λάρισας  PDF
Β. Παναγιωτίδου, Χ. Τσαβδάρογλου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Συμβολή στην μελέτη του αριθμού ημερών υετού στον ελληνικό χώρο = Number of rainy days over Greece  PDF
Κ. Α. Παγώνης, Παναγιώτης Θ. Νάστος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Η μορφοτεκτονική δομή της Αττικής = the Μorphotectonic structure of Attica  PDF
B. Αντωνίου, Γεώργιος Π. Μιγκίρος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Αλιάκμονας: είναι σημαντικός παράγοντας για την Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή  PDF
Ρίτα Γαθή, Χριστίνα Μαραγκού, Γεωργία Στεφανίδου, Αλέξανδρος Κοκκάλου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Μορφολογικές παρατηρήσεις στην πετιοχή που περιβάλλει τον αρχαιολογικό χώρο της Νεμέας = Morphological observations in the area surrounding the archaelogical site of Nemea  PDF
Κ. Μέξια, Δ. Τσουκλίδου, Γιώργος Λειβαδίτης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Η βέλτιστη κατά Morton υπολογιστική εκτίμηση της εξατμισοδιαπνοής = The optmum, according to Morton, estimation of the evapotranspiration  PDF
Χαράλαμπος Π. Σταχτέας
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Environmental interpretation using recent epiphytic foraminifera of western Crete, Greece  PDF
Δημήτριος Π. Φρυδάς, Σπυρίδων Μ. Μπελλάς
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Η γεωγραφία μέσα από τα προγράμματα Π.Ε. του Κ.Π.Ε. Ελευθερίου- Κορδελιού  PDF
Αδάμ Παραδεισανός
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Χαλαζοφόρες καταιγίδες θερμής περιόδου στην Ελλάδα = thermal annual hailstorms in Hellas  PDF
Κ. Α. Παγώνης, Φ. Ι. Κανδύλης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Τοπική Ιστορία και Περιβαλλοντική Εκπ/ση μέσα από τη διαδικασία της Π.Ε. και της Αγωγής Υγίειας (περίληψη)  PDF
Κυριακή Τατίδου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) A case of drainage derangement and reversal between the Viotikos Kefissos and N. Evoikos basins (Central Greece) = Μια περίπτωση διαταραχής και αναστροφής υδρογραφικού δικτύου μεταξύ των βυθισμάτων του Βοιωτικού Κηφισσού και του Β. Ευβοϊκού κόλπου  PDF
Χαμπίκ Μαρουκιάν, Ν. Παλύβος, Γιώργος Λειβαδίτης, Κ. Γάκη-Παπαναστασίου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Γεωγραφικές επιστήμες - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ένας άρρηκτος δεσμός συμβίωσης  PDF
Γεώργιος Ταξιάρχου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Σύγκριση μεταξύ βιοστρωματογραφίας και ραδιοχρονολογήσεων από μια Τυρρήνια αναβαθμίδα στη Δ. Πελοπόννησο = Correlation between biostratigraphical and radiocronological data of a Tyrrhenian a terrace in W. Peloponnesus (Greece)  PDF
Λ. Σταματόπουλος, D. Barra
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Dependence of late quaternary coccolith associations to the impact of climatic changes : preliminary report of the Ionian sea  PDF
Δημήτριος Π. Φρυδάς, Christoph Hemleben, Σπυρίδων Μ. Μπελλάς
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Μέτρηση αιωρούμενων σωματιδίων στο προαύλιο του σχολείου και της αίθουσας διδασκαλίας - μέτρηση όξινης βροχής  PDF
Θεολόγος Γιαννουλάκης, Στέφανος Σπανομήτσιος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Ιζηματολογικές παρατηρήσεις στη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας = Sedimentological observations in the lagoon of Gialova (SW Peloponnese)  PDF
Δ. Μπούζος, Νικόλαος Κοντόπουλος, Π. Αβραμίδης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Ευρετήριο εργασιών Συνεδρίας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  PDF
 
1 - 25 από 76 Στοιχεία 1 2 3 4 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.