Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Η διαφορετικότητα των προσεγγίσεων στην περιβαλλοντική εκπαίδευση (Π.Ε.)  PDF
Δέσποινα Σουβαντζή
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Η μορφολογία των ακτών της νοτιοδυτικής Αττικής και οι κυριότερες ανθρωπογενείς επεμβάσεις = The morphology of the coasts of SW Attica and the main human interventions  PDF
Χαρίκλεια Δ. Σκυλοδήμου, Ε. Βερυκίου-Παπασπυριδάκου, Γεώργιος Δ. Μπαθρέλλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) A study of the seasonal fluctuation of the suspended particulate matter in the Rio - Antirio strait, with the use of optical methods = μελέτη της εποχικής διακύμανσης του αιωρούμενου υλικού στο στενο Ρίου - Αντίρριου με τη χρήση οπτικών μεθόδων  PDF
Π. Γ. Δρακόπουλος, Σεραφείμ Ε. Πούλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  PDF
Βασιλική Κατσούλη, Αικατερίνη Μαραγκίδου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Μορφοτεκτονικές παρατηρήσεις στα υδρογραφικά δίκτυα του Ν. Παρνασσού (Κεντρική Ελλάδα) = Geomorphotektonic observations in the drainage networks in area southern Parnassos (Central Greece)  PDF
Θ. Μπέλλος, Γιώργος Λειβαδίτης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Microclimate and tafoni weathering : results of a field study on the island of Naxos (Cyclades, Greece)  PDF
Herbert Weingartner, Elke Wogerbauer
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Ο κατακλυσμός του Δάρδανου και απόπειρα χρονολόγησης του = Dardanos flood and a dating attempt  PDF
Ηλίας Δ. Μαριολάκος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Η γεωγραφία στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Πιερίας - διεύρυνση αρχειακού υλικού  PDF
Γιώργος Περδίκης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Γεωγραφική διανομή των ανέμων στο Αιγαίο = Geographical distribution of the winds over Aegean  PDF
Κ. Ρωσσιάδου, Τιμολέων Ι. Μακρογιάννης, Χρήστος Ι. Μπαλαφούτης, Έλενα Φλόκα
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Η εφαρμογή παλαιοοικολογικών στατιστικών μεθόδων με βάση τα βενθονικά τρηματοφόρα για την διερεύνηση παλαιοπεριβαλλοντικών μεταβολών = application of paleoecological statistical methods based on benthic foraminifera for the determination of the paleoenvironmental changes  PDF
Μ. Δημιζά, Χ. Ντρίνια, Α. Αντωναράκου, Ν. Τσαπάρας, Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Γλυκά νερά μία καινούργια πόλη στους πρόποδες του Υμηττού  PDF
Ελένη Κρητικού, Σπυριδούλα Καλιουδιώτη, Παύλος Κοσμίδης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Ποσοτική ανάλυση επιφανειακών καρστικών μορφών (δολίνων) στην περιοχή του Ελικώνα (Κεντρική Ελλάδα) = Quantitative analysis of surface karstic forms (doline) in the mount Helikonas (Central Greece)  PDF
Θ. Μπέλλος, Θεόδωρος Γκουρνέλλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Τροποποίηση των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών των χαλαζοκαταιγίδων με τη σπορά των νεφών = Modification of macroscopic features of hailstorms due to cloud seeding  PDF
Δημήτριος Φορής
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Landscape and environmental changes since the Neolithic in eastern Macedonia (Greece)  PDF
Laurent Lespez
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Η γεωλογική κληρονομιά των Κυκλάδων και η περιβαλλοντική εκπαίδευση  PDF
Μαρία Σπαρτινού, Ιάκωβος Ζερλέντης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Forty years geographic fieldwork in Greece  PDF
H. Riedl
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Μεταβολές των ακτών της Αιγιαλείας λόγω κυματικής δράσης = wave - induced changes along the coast of Aigialeia (Greece)  PDF
Γεώργιος Γκιώνης, Γ. Φερεντίνος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στην πρώιμη παιδική ηλικία  PDF
Όλγα Απανωμεριτάκη
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Βαθμοημέρες θέρμανσης στη Θεσσαλονίκη = Heating degree days in Thessaloniki  PDF
Χρήστος Ι. Μπαλαφούτης, Τιμολέων Ι. Μακρογιάννης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Geomorphological characteristics of Leukas island using GIS  PDF
Ε. Βερύκιος, Α. Βασιλόπουλος, Ν. Ευελπίδου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Παλαιοοικολογικές παρατηρήσεις επί των αποθέσεων του ανώτ. Πλειοκαίνου της τομής Ατσιπάδες (Κ. Κρήτη) = Paleoecological observations on the upper Pliocene deposits of Atsipades section (C. Crete)  PDF
Ε. Κ. Κοσκερίδου, Α. Αντωναράκου, Χ. Ντρίνια, Μαρία Β. Τριανταφύλλου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Η πόλη και οι άνθρωποι  PDF
Παρασκευή Χαραλαμπάκη
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Μελέτη του ιζηματολογικού και υδροδυναμικού καθεστώτος της παραλίας Γούρνων του Νομού Ηρακλείου (νήσος Κρήτη) = Study of the sedimentological and hydrological conditions of the Gournes shorezone (province of Heraklio, Crete)  PDF
Σεραφείμ Ε. Πούλος, Κωνσταντίνος Ντουνάς, Γιώργος Πετυχάκης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Γεωμορφολογικές παρατηρήσεις στην υδρολογική λεκάνη του χειμάρρου Ξηροποτάμου - Δοξάτου Δράμας (Μακεδονία) = Geomorphological observations in the hydrological basin of the Xeropotamos - Doxato river in Drama (Macedonia)  PDF
Κ. Βουβαλίδης, Α. Γάκης, Ελευθέριος Γ. Βαβλιάκης, Σοφία Μαργώνη, Γ. Μουζούρη, Άρης Ψιλοβίκος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Απόψεις και στάσεις μαθητών δευτέρας και τρίτης τάξης γυμνασίου για το μάθημα της γεωγραφίας  PDF
Απόστολος Καλαϊτζίδης, Απόστολος Κατσίκης, Βασίλης Ψαλλιδάς
 
1 - 25 από 76 Στοιχεία 1 2 3 4 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.