Ξαναγράφοντας τα βιβλία της γεωγραφίας χρησιμοποιώντας Wikis = Re-writing the geography textbooks using Wikis

Μπάμπης Γεωργάκαινας

Περίληψη


Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια πρόταση συγγραφής σχολικών εγχειριδίων και συγκεκριμένα του βιβλίου της Γεωγραφίας της Ελλάδας, της Πέμπτης (Ε) τάξης Δημοτικού, από τους ίδιους τους μαθητές, χρησιμοποιώντας wikis και άλλα εργαλεία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών. Αρχικά παρουσιάζεται το πλαίσιο μέσα στο οποίο προτείνεται αυτή η καινοτομία, ένα περιβάλλον δηλαδή όπου ταυτόχρονα με την παγκόσμια οικονομική κρίση και τις περικοπές στην παιδεία, τα σχολεία πλέον στελεχώνονται από παιδιά που έχουν έμφυτη τάση και γνώση της τεχνολογίας. Μετά από μια περιγραφή της ιστορίας των wikis και των εφαρμογών τους, κυρίως στην εκπαίδευση, παρουσιάζεται η πρόταση που αφορά μια φόρμα wiki στην οποία, μικρές ομάδες μαθητών θα εργάζονται και θα δημιουργούν το σχολικό εγχειρίδιο της Γεωγραφίας της περιοχής τους. Η εργασία ολοκληρώνεται με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα που θα φέρει η συγκεκριμένη καινοτομία και τις μελλοντικές δράσεις που μπορούν αν γίνουν σε αυτήν την κατεύθυνση.

Λέξεις κλειδιά


10ο Διεθνές Γεωγραφικό Συνέδριο; 10th International Geographical Congress; Wikis; συνεργατική μάθηση; Ψηφιακοί Γηγενείς; Γεωγραφία; Web 2.0; Geography; Digital Natives; collaborative learning

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα