Αποτύπωση γεωδιαδρομών για την ανάδειξη γεωμορφών επιφανειακού και υπόγειου καρστ στο γεωπάρκο Βίκου-Αώου (ΒΔ Ελλάδα) με σκοπό την ανάπτυξη του γεωτουρισμού στην περιοχή

Γ. Κανελλοπούλου, Δημήτριος Χ. Καλιαμπάκος

Περίληψη


Η παρούσα εργασία αποτελεί αρχικά μια ακόμη συμβολή στην κατανόηση των εννοιών γεωμορφολογία, καρστική γεωμορφολογία, γεωπεριβάλλον, γεώτοπος, γεωλογική κληρονομιά, γεωποικιλότητα, γεωδιατήρηση, γεωπάρκο και γεωτουρισμός. Η άρρηκτη σχέση των δύο τελευταίων εννοιών έγκειται στα γεωλογικά-γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, σπανιότητας και αισθητικής που φέρει ένα γεωπάρκο και στην τουριστική αξιοποίηση τους. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ενίσχυση του γεωτουρισμού στην ευρύτερη περιοχή του γεωπάρκου Βίκου-Αώου (ΒΔ Ελλάδα) με τη χρήση του ερμηνευτικού εργαλείου των γεωδιαδρομών. Ως περιοχή μελέτης ορίστηκε το οροπέδιο της Αστράκας, το οποίο αναπτύσσεται σε θέση που από κλιματολογική, γεωλογική και τεκτονική άποψη είναι πολύ ευνοϊκή για τη δημιουργία καρστικού ανάγλυφου. Κατόπιν συγκέντρωσης και μελέτης δεδομένων από τις σπηλαιολογικές αποστολές, από τις επιστημονικές μελέτες του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και τη διεθνή βιβλιογραφία πραγματοποιήθηκε επιτόπια καταγραφή γεώτοπων με έμφαση στο επιφανειακό και στο υπόγειο καρστ, οι οποίοι ενοποιήθηκαν με την αποτύπωση τους σε γεωδιαδομές. Για την καταγραφή των γεωδιαδρομών στο πεδίο χρησιμοποιήθηκε συσκευή καταγραφής GPS (Global Positioning System). Στη συνέχεια τα δεδομένα ενσωματώθηκαν στους χάρτες του χαρτογραφικού προγράμματος TopoNavigatorGIS της AnaDigit. Παράλληλα ενσωματώθηκαν φωτογραφίες πάνω στους χάρτες για να διευκολυνθεί η περιγραφή της κάθε γεωδιαδρομής. Επίσης παρατίθεται η ανάλυση και το υψομετρικό προφίλ κάθε γεωδιαδρομής, ώστε ο επισκέπτης να γνωρίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της, δεδομένου ότι κάποιες αποτελούν μια πολύωρη και απαιτητική επίσκεψη. Επομένως το νέο δίκτυο γεωδιαδρομών, παράλληλα με την ύπαρξη των σύγχρονων τουριστικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επισκεπτών που διαθέτει η περιοχή, καθιστά το γεωπάρκο Βίκου- Αώου έναν τόπο νέων εμπειριών, μάθησης, μελέτης, επιχειρηματικότητας και ηρεμίας.

Λέξεις κλειδιά


10ο Διεθνές Γεωγραφικό Συνέδριο; 10th International Geographical Congress; γεωπάρκο Βίκου-Αώου; χαρτογραφική απεικόνιση; γεωδιαδρομή; γεωτουρισμός; τοπική οικονομία; geopark Vikos-Aoos; mapping; geotrail; geotourism; local economy

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα