Δημιουργία χάρτη πρόβλεψης εδαφικής απώλειας για την κοιλάδα Sarviz, Ουγγαρία = Preparing the soil loss prediction map of Sarviz, Hungary

Ν. Ευελπίδου, A. Barczi, M. Vona, K. Penksza, C. Centeri

Λέξεις κλειδιά


8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο; Γεωμορφολογία; USLE; διάβρωση; χαρτογράφηση; μοντελλοποίηση; erosion; mapping; modeling

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα