Εκτίμηση της τρωτότητας της παράκτιας περιοχής των Α και ΒΑ ακτών της Αττικής σε σχέση με μια μελλοντική άνοδο της θάλασσας στάθμης = An assessment of the vulnerability of the E and NE coastl zone of Attika with respect to A potential sea level rise.

Μ. Χατζηελευθερίου, Γ. Αλεξανδράκης, Σ. Πούλος, Κ. Γάκη-Παπαναστασίου, Χαμπίκ Μαρουκιάν

Λέξεις κλειδιά


8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο; Παράκτια Γεωμορφολογία- Ωκεανογραφία; Δείκτης τρωτότητας; άνοδος της στάθμης της θάλασσας; Α-ΒΑ ακτές Αττικής; vulnerability index; sea-level rise; E-NE Attika coast

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα