Φυσικοχημικαί έρευναι επί της κορινθιακής σταφίδος και της αποξηράνσεως αυτής = Recherches physico - chimiques sur le raisin de corinthe et son sechage

Νικόλαος Χρήστου Ρουσσόπουλος

Λέξεις κλειδιά


Currants; Κορινθιακή σταφίδα

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα