Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 15, Αρ. 1 (1975) On the distribution of precipitation in the major area of Thessaloniki = Επί της κατανομής της βροχής εις την περιοχήν μείζονος Θεσσαλονίκης  PDF
Βλαδίμηρος Ε. Αγγουριδάκης
 
Τόμ. 13, Αρ. 2 (1973) Precipitation in Thessaloniki = Αι βροχοπτώσεις εις την Θεσσαλονίκην  PDF
Βλαδίμηρος Ε. Αγγουριδάκης, Παναγιώτης Χ. Μαχαίρας
 
Τόμ. 13, Αρ. 1 (1973) Ground surface temperature: grass - covered ground = Η θερμοκρασία της επιφάνειας του εδάφους: επιφάνεια χλοερού εδάφους  PDF
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς, Γιαννούλα Γκουτζίδου-Αθανασίου
 
Τόμ. 11 (1969) The Cooling power in Thessaloniki - Greece  PDF
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς, Χρήστος Ι Μπαλαφούτης
 
Τόμ. 11 (1969) A Case of coloured rain in the area of Thessaloniki  PDF
Βλαδίμηρος Ε. Αγγουριδάκης
 
Τόμ. 11 (1969) The Cooling power in Thessaloniki - Greece  PDF
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς
 
Τόμ. 6 (1940) Επί της ημερησίας πορείας της θερμοκρασίας του αέρος εν Αθήναις  PDF
Λουκάς Α. Αλεξάνδρου
 
1 - 7 από 7 Στοιχεία

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.