Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 17, Αρ. 1 (1977) Sunshine duration in Athens: III = Η διάρκεια της ηλιοφάνειας στην Αθήνα: III  PDF
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς, Πέτρος Ι. Πέννας, Θεόδωρος Σ. Καρακώστας
 
Τόμ. 17, Αρ. 1 (1977) Sunshine duration in Athens: II = Η διάρκεια της ηλιοφάνειας στην Αθήνα: II  PDF
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς, Θεόδωρος Σ. Καρακώστας
 
Τόμ. 16, Αρ. 2 (1976) Sunshine duration in Crete = Η ηλιοφάνεια στην Κρήτη  PDF
Πέτρος Ι. Πέννας
 
Τόμ. 15, Αρ. 1 (1975) Sunshine dutation in Athens - Greece: I = Η διάρκεια της ηλιοφάνειας εις Αθήνας: I  PDF
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς, Θεόδωρος Σ. Καρακώστας
 
Τόμ. 13, Αρ. 2 (1973) Sunshine duration in Neos Marmaras - Chalkidiki = Διάρκεια ηλιοφάνειας εις τον Νέον Μαρμαρά Χαλκιδικής  PDF
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς, Πέτρος Ι. Πέννας
 
Τόμ. 13, Αρ. 2 (1973) Sunshine duration on mt Olympus - Greece = Διάρκεια ηλιοφάνειας εις το όρος Όλυμπος  PDF
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς, Βλαδίμηρος Α. Σεμερτζίδης
 
Τόμ. 12, Αρ. 1 (1972) Sunshine duration in Thessaloniki - Greece  PDF
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς, Απόστολος Αθ. Φλόκας
 
Τόμ. 6 (1940) Διάρκεια ηλιοφάνειας εν Θεσσαλονίκη  PDF
Λουκάς Α. Αλεξάνδρου
 
1 - 8 από 8 Στοιχεία

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.