Βοτανικαί έρευναι επί του όρους Βερμίου: συμβολή εις την γνώσιν των ορίων μεταξύ μεσογειακής και μεσευρωπαϊκής βλαστήσεως

Κωνσταντίνος Αθανασίου Γκανιάτσας

Λέξεις κλειδιά


Botany--Research--Greece--Vermion Mountain; Germination; Βοτανική--Έρευνα--Ελλάδα--Βέρμιο, βουνό; Βλάστηση

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα