Ασυνεχής ρύσις τέλειου και ασυμπίεστου ρευστού εντός διώρυγος εχούσης στέρεον εμπόδιον προσκεκολλημένον εις την μίαν των παρειών αυτής = Mouvement discontinu d' un liquide parfait incompressible dans un canal comportant un obstacle accole a l' une de ses parois

Αθανάσιος Ιωάννου Μπρόϊκος

Λέξεις κλειδιά


Mathematical physics; Fluid mechanics; Aristotle University of Thessalonike. School of Physics-- Dissertations; Dissertations, Academic--Greece--Physics; Μαθηματική φυσική; Ρευστομηχανική; Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Φυσικής--Διατριβές; Διατριβές, Ακαδημαϊκές-- Ελλάδα--Φυσική

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα