Αμπερομετρική μελέτη της κινητικής και θερμοδυναμικής της αντιδράσεως μετατροπής του νιτροαιθανίου εις ακυ - ιόντα εντός διαφόρων διαλυτικών συστημάτων

Παναγιώτης Γ. Μαυρίδης

Λέξεις κλειδιά


Chemistry--Greece--Thessalonike--Experiments; Chemical reaction, Rate of Effect of temperature on; Aristotle University of Thessalonike. School of Chemistry--Dissertations; Dissertations, Academic--Greece--Chemistry; Χημεία--Ελλάδα--Θεσσαλονίκη--Πειράματα; Χημικές αντιδράσεις, Ρυθμός των Επίδραση της θερμοκρασίας στις; Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Χημείας--Διατριβές; Διατριβές, Ακαδημαϊκές--Ελλάδα--Χημεία

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα