Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αναγνωστόπουλος, Αλέξανδρος

  • Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) - Άρθρα
    A Differential evaluation of I - V characteristics of one - carrier semiconducting crystals: application of CdS single crystals = Διαφορική αποτίμηση χαρακτηριστικών τάσης - έντασης σε ημιαγωγούς ενός είδους φορέων: εφαρμογή σε κρυστάλλους CdS
    Λεπτομέρειες  PDF