Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τσάγκαρης, Α.

  • Τόμ. 20, Αρ. 1 (1980) - Άρθρα
    Beach rock in Thasos island: a case study = Λιθολογική μελέτη μιας περιπτώσεως εμφανίσεως ψηφιδοπάγους αιγιάλου (beach rock) στη νήσο Θάσο
    Λεπτομέρειες  PDF