Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γεωργανόπουλος, Γεώργιος Ν.

  • Τόμ. 16, Αρ. 1 (1976) - Άρθρα
    Conditions for reciprocality of ω - periodic linear differential systems = Συνθήκαι ίνα εν ω - περιοδικόν σύστημα γραμμικών διοφορικών εξισώσεων είναι αντίστροφον
    Λεπτομέρειες  PDF