Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αντωνόπουλος, Γιάννης Γ.

 • Τόμ. 16, Αρ. 2 (1976) - Άρθρα
  Computed profiles of edge dislocation images lying close to the crystal surfase = Κατανομή της έντασης κάθετα σε εικόνες εξαρμόσεων που βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια του κρυστάλλου
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 18, Αρ. 1 (1978) - Άρθρα
  Thermal etchic features in polycrystalline copper and their help of light ocidation in their observation = Σχήματα από θερμική διάβρωση σε πολυκρυσταλλικό χαλκό και η βοήθεια ελαφριάς οξείδωσης στην παρατήρησή τους
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 18, Αρ. 2 (1978) - Άρθρα
  TEM and computing procedures in crystal studies: calibration of the electron microscope = TEM και υπολογιστές μέθοδοι σε μελέτες κρυστάλλων: βαθμονόμηση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 19 (1979) - Άρθρα
  TEM and computing procedures in crystal studies: axis - angle pairs for coincidence in the cubic system = Η.Μ. και υπολογιστικές μέθοδοι στη μελέτη κρυστάλλων: ζεύγη αξόνων και γωνιών για σύμπτωση σε κυβικά πλέγματα
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) - Άρθρα
  On the anomalous high temperature electrical resistivity behaviour of Cu55 - Ni45 alloy = Η ανώμαλη συμπεριφορά της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης του κράματος Cu55 - Ni45
  Λεπτομέρειες  PDF