Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γκουτζίδου-Αθανασίου, Γιαννούλα

 • Τόμ. 12, Αρ. 2 (1972) - Άρθρα
  Earth surface temperature part I. bare - soil surface
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 13, Αρ. 1 (1973) - Άρθρα
  Ground surface temperature: grass - covered ground = Η θερμοκρασία της επιφάνειας του εδάφους: επιφάνεια χλοερού εδάφους
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 16, Αρ. 1 (1976) - Άρθρα
  Frost penetration into the soil at the meteorological station of the Aristotelian University of Thessaloniki: (1930-1974) = Διείσδυσις παγετού εις βάθος εντός του εδάφους του μετεωρολογικού σταθμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: (1930-1974)
  Λεπτομέρειες  PDF