Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τσουκαλά, Ευαγγελία Σ.

 • Τόμ. 21, Αρ. 1-2 (1981) - Άρθρα
  Στρωματογραφική μελέτη της περιοχής Νιγρίτας
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 21, Αρ. 1-2 (1981) - Άρθρα
  Απολιθωμένα και αρτίγονα δείγματα του Capreolous capreolous linne από την περιοχή Σιθωνίας της Χαλκιδικής
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 23 (1983) - Άρθρα
  Μελέτη και υπολογισμός του υδρολογικού ισοζύγιου τηε πεδινής περιοχής Κομοτηνής με τον υπολογισμό των παραμέτρων της πραγματικής PE(mm) και δυνητικής AE(mm) εξατμισιδιαπνοής με τη μέθοδο του THORNTWAITE & MATHER
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 24 (1984) - Άρθρα
  Μελέτη και χάραξη του υδρολογικού ισοζυγίου της Ν. Λήμνου με τη μέθοδο THORNTWAITE , HAUDE και TURG
  Λεπτομέρειες  PDF