Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τσουκαλάς, Ιωάννης Α.

 • Τόμ. 13, Αρ. 2 (1973) - Άρθρα
  Temperature dependence of the Ηall effect in an ordered Ni3Mn alloy = Επίδραση της θερμοκρασίας επί του φαινομένου Hall εις τεταγμένον κράμα Ni3Mn
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 14, Αρ. 2 (1974) - Άρθρα
  A review of current theories on the hall effect in ferromagnetics = Επισκόπηση νεώτερων θεωριών επί του φαινομένου hall εις σιδηρομαγνητικά υλικά
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 16, Αρ. 2 (1976) - Άρθρα
  On the Hall effect and resistivity of Candium single crystals = Επί του φαινομένου Hall και της ειδικής ηλεκτρικής αντιστάσεως μονοκρυστάλλων Καδμίου
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 16, Αρ. 2 (1976) - Άρθρα
  On the Hall effect and electrical resistivity of Zn single crystals = Περί του φαινομένου Hall και της ειδικής ηλεκτρικής αντιστάσεως μονοκρυστάλλων Zn
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) - Άρθρα
  On the anomalous high temperature electrical resistivity behaviour of Cu55 - Ni45 alloy = Η ανώμαλη συμπεριφορά της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης του κράματος Cu55 - Ni45
  Λεπτομέρειες  PDF