Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αρίκας, Κυριάκος

  • Τόμ. 13, Αρ. 1 (1973) - Άρθρα
    Kalk - kongretionen am Nordostlichen rand des beckens von Langada = Ασβεστιτικά συγκρίματα εις την Βορειοανατολικήν πλευράν της λεκάνης του Λαγκαδά
    Λεπτομέρειες  PDF