Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Νικολέσκος, Κωνσταντίνος

  • Τόμ. 4 (1938) - Άρθρα
    Περί της γεωλογικής κατασκευής της άνω κοιλάδος του Καλαμά (Μεσημβρινή Ήπειρος) = Sur la geologie de la haute vallee du Kalamas (Epire Meridionale)
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τομ.4 (1938) Παράρτημα - Άρθρα
    Περί της γεωλογικής κατασκευής της άνω κοιλάδος του Καλαμά (Μεσημβρινή Ήπειρος) = Sur la geologie de la haute vallee du Kalamas (Epire Meridionale)
    Λεπτομέρειες  PDF