Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τριανταφυλλίδης, Κωνσταντίνος Δ.

 • Τόμ. 10 (1966) - Άρθρα
  Συχνότης εμφανίσεως ολικής και μερικής αχρωματοψίας ως και ανωμάλου τριχρωματοψίας εις τους φοιτητάς του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης = Frequencies of red - green colour - blidness, protanomaly, deuteranomaly, tritanomaly and total colour - blidness in students of the University of Thessaloniki
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 20, Αρ. 1 (1980) - Άρθρα
  The DNA sequences of six endemic Hawaian Drosophila species = Μελέτη του DNA σε έξι είδη Drosophila που είναι ενδημικά στα νησιά της Χαβάης
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 21, Αρ. 1-2 (1981) - Άρθρα
  Linkage disequilibrium in greek populations of Drosophila melanogaster and Drosophila simulans = Ανισορροπία σύνδεσης σε ελληνικούς πληθυσμούς Drosophila melanogaster και Drosophila simulans
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 21, Αρ. 1-2 (1981) - Άρθρα
  Distribution of different species of Drosophila in Greece = Η κατανομή διαφόρων ειδών Drosophila στην Ελλάδα
  Λεπτομέρειες  PDF