Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αναγνωστίδης, Κωνσταντίνος Θ.

  • Τόμ. 10 (1966) - Άρθρα
    Έρευναι επί των θειοβιοκοινωνιών (Sulphuretum) των αλμυρών και γλυκεών υδάτων της Ελλάδας: ταξινομική, χλωριστική, οικολογική, φυτοκοινωνιολογική, φυτογεωγραφική μελέτη
    Λεπτομέρειες  PDF