Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Νίτσιου, Κωνσταντίνος Ν..

  • Τόμ. 23 (1983) - Άρθρα
    Μελέτη και υπολογισμός του υδρολογικού ισοζύγιου τηε πεδινής περιοχής Κομοτηνής με τον υπολογισμό των παραμέτρων της πραγματικής PE(mm) και δυνητικής AE(mm) εξατμισιδιαπνοής με τη μέθοδο του THORNTWAITE & MATHER
    Λεπτομέρειες  PDF