Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Οικονομίδης, Παναγιώτης Σ.

 • Τόμ. 12, Αρ. 2 (1972) - Άρθρα
  Benthic fauna of the evvoia coast and evvoia and evvoia gulf. I Barnacles (Crustacea) = Η Βενθίκη πανις των ακτών της Ευβοίας και του Ευβοικού κόλπου
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 13, Αρ. 1 (1973) - Άρθρα
  Benthic fauna of the Evvoia coast and Evvoia gulf: polyplacophora (molluska) = Βενθική πανίς των ακτών της Εύβοιας και του Ευβοϊκού κόλπου; πολυπλακοφόρα (μαλάκια)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 21, Αρ. 1-2 (1981) - Άρθρα
  Etude de l' evolution du peuplement ichthyologique du lac Koronia (Macedoine, Greece) et de sa pecherie rendant la periode 1947-1977 = Μελέτη της εξέλιξης των ιχθυοπληθυσμών της λίμνης Κορωνείας και της αλιείας της κατά την περίοδο 1947-1977
  Λεπτομέρειες  PDF