Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Popov, A. S.

  • Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) - Άρθρα
    Photocapacitance studies on P - I - N InP: Fe structures = Μελέτη φωτοχωρητικότητας σε P - I - N InP: Fe δομές
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) - Άρθρα
    Deep levels in Fe - doped InP and GaP investigated by optical absorption and double injection techniques = Μελέτη των βαθειών σταθμών των InP και GaP με προσμείξεις Fe με την τεχνική διπλής διαχύσεως και οπτικής απορροφήσεως
    Λεπτομέρειες  PDF