Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Yanchen, I. Y.

  • Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) - Άρθρα
    Electrical investigations on heavily doped semiconductors: theory versus experiment = Μελέτη ηλεκτρικών ιδιοτήτων ημιαγωγών ισχυρής προσμείξεως
    Λεπτομέρειες  PDF