Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ozanyan, K.

  • Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) - Άρθρα
    Infrared photoconductivity in heavily doped and highly compensated gallium arsenide = Υπέρυθρη φωτοαγωγιμότητα στο GaAs με ισχυρή πρόσμειξη και μεγάλη αποκατάσταση
    Λεπτομέρειες  PDF