Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Bonis, Luis de

 • Τόμ. 17, Αρ. 1 (1977) - Άρθρα
  Interet et originalite des primates hominoides de Macedoine = Σημασία και πρωτοτυπία των πρωτευόντων ανθρωποειδών της Μακεδονίας
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 17, Αρ. 2 (1977) - Άρθρα
  Les Gisements de vertebres de la basse vallee de l' Axios = Τα κοιτάσματα της χθαμαλής κοιλάδας του Αξιού
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 21, Αρ. 1-2 (1981) - Άρθρα
  A New hyaenid (carnirova, mammalia) in the Valesian (late Miocene) of Nothern Greece = Μια νέα ύαινα (σαρκοφάγα, θηκαστικά) από το Βαλλέζιο (ανώτερο Μειοκαίνιο) της Βόρειας Ελλάδας
  Λεπτομέρειες  PDF