Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 25 (1990) Comparative sedimentological studies in Deltaic platforms of Eastern and Western Mediteranean: Deltaic platforms of Thermaikos (Greece), Rhone(France) ,Evros(Spain) and Po (Italy) (abstracts) = Συγκριτικές ιζηματολογικές παρατηρήσεις σε δελταϊκές πλατφόρμες της ανατολικής και δυτικής Μεσογείου. Παραδείγματα: Δελταϊκές πλατφόρμες Θερμαϊκού (Ελλάδα), Ροδανού(Γαλλία), Έβρου (Ισπανία) και Πάδου (Ιταλία). Λεπτομέρειες   PDF
Γ. Χρόνης, Βασίλειος Λυκούσης, Ε. Μπαλόπουλος
 
Τόμ. 36, Αρ. 1 (2004) Comparative stable isotopes study of the magnesite deposits of Greece Λεπτομέρειες   PDF
Ε. Γ. Γκάρτζος
 
Τόμ. 32, Αρ. 3 (1998) Comparative study of the geochemistry of chromite ores from the Kempirsai (Urals) and Rhodope (Balkan peninsula) ophiolitic massifs Λεπτομέρειες   PDF
Μ. Οικονόμου-Ηλιοπούλου, M. Zhelyaskova-Panayotova
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Comparing living and Holocene coccolithophore assemblages in the Aegean marine environments Λεπτομέρειες   PDF
Μ. Δ. Δημητζά, Μ. Β. Τριανταφύλλου
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Comparison of sampling techniques for isotopic analysis of shallow marine carbonates Λεπτομέρειες   PDF
Δ. Ψωμιάδης, Ε. Δοτσίκα, Κ. Αλμπανάκης, Ν. Ζήση, Δ. Πουτούκης, Α Λαζαρίδης
 
Τόμ. 28 (1992) Comparison of the seismogenesic layers in regions of high seismic activity in Bulgaria and Algeria (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
M Matova
 
Τόμ. 28 (1992) Comparison of Ti/V- and K2O- depth relationships for the rocks of the Aegean island arc (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
Π. Μητρόπουλος
 
Τόμ. 25, Αρ. 1 (1991) Comparison of two Paleozoic domains in Turkey: Saimbeyli (Adana) in Taurides and Arac (Kastamonu) in Pontides = Σύγκριση δυο περιοχών του Παλαιοζωϊκού στην Τουρκία: Saimbeyli - Adana στις Ταυρίδες και Arac - Kastamonu στις Ποντίδες Λεπτομέρειες   PDF
S. Z. Tutkun, D. Boztug
 
Τόμ. 25 (1990) Comparison of two paleozoic domains in Turkey: Saimbeyli-Adana in Taurides and Arac-Kastamonu in Pontides(abstacts) = Σύγκριση δύο περιοχών του Παλαιοζωϊκού στην Τουρκία: Saimbeyli-Adana στις Ταυρίδες και Arac-Kastamonu στις Ποντίδες Λεπτομέρειες   PDF
S. Z. Tutkun, D. Boztug
 
Τόμ. 40, Αρ. 4 (2007) Comperative geomorphological observations in two groups of alluvial fans of Sperchios and Eurotas regions, Greece Λεπτομέρειες   PDF
Α. Κοντού, Κ. Γάκη-Παπαναστασίου, Χ. Μαρουκίαν
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Compilation of a unified and homogeneous aeromagnetic map of the Greek mainland Λεπτομέρειες   PDF
Σ. Χαϊλάς, Α. Τζανής, Η. Δ. Κράνης, Π. Κάρμης
 
Τόμ. 25 (1990) Composition and species diversity in lata miocene faunal assemblages of Northern Greece (abstracts) = Είδη και κατανομή τους στα πανιδικά σύνολα του Ανώτερου Μειόκαινου της Β.Ελλάδας. Λεπτομέρειες   PDF
Luis de Bonis, G. Bouvrain, D. Geraads, Γεώργιος Δημητρίου Κουφός
 
Τόμ. 25, Αρ. 2 (1991) Composition and species diversity in Late Niocene faunal assemplages of Nothern Greece = Είδη και κατανομή τους στα πανιδικά σύνολα του Ανωτέρου Μειοκαίνιου της Β. Ελλάδας Λεπτομέρειες   PDF
Luis de Bonis, G. Bouvrain, D. Geraads, Γεώργιος Δημητρίου Κουφός
 
Τόμ. 28, Αρ. 2 (1993) Composition of Ti/V - and K20 - depth relationships for the volcanic rocks of the Aegean island Arc. Λεπτομέρειες   PDF
Παναγιώτης Μητρόπουλος
 
Τόμ. 34, Αρ. 5 (2001) Computer techniques for imaging satellite data and digital elevation models. Λεπτομέρειες   PDF
Α. Γκάνας, Ε. Λάγιος, Γ. Ν. Σταυρακάκης
 
Τόμ. 34, Αρ. 5 (2001) Condition of the sea wall at farm cove, Australia Λεπτομέρειες   PDF
D. Dragovich
 
Τόμ. 10, Αρ. 2 (1973) Conditions governing the formation of ophicalcites and listwanites (Central Euboea, Greece) Λεπτομέρειες   PDF
Silvio Capedri, Antonio Rossi
 
Τόμ. 25 (1990) Conditions hydrogeologiques des marbres du mont Symvolon (Grece du Nord) (abstracts) = Υδρογεωλογικές συνθήκες και των μαρμάρων του Συμβόλου Καβάλας. Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Εμμ. Κουμαντάκης
 
Τόμ. 25 (1990) Conditions hydrogeologiques et regime de la source-lac de grand Avithos ((Cephalonie) (abstracts) = Υδρογεωλογικές συνθήκες και καθεστώς λειτουργίας λιμνοπηγής Μεγ'αλης Αβύθου Κεφαλονίας. Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Εμμ. Κουμαντάκης
 
Τόμ. 25, Αρ. 2 (1991) Conodont stratigraphy, depositional environments and stable isotope composition of the triassic in the Helicon mountains (Beotia, Greece) = Στρωματογραφία με βάση τα κωνόδοντα, αποθετικό περιβάλλον και σύνθεση των σταθερών ισοτόπων των Τριαδικών αποθέσεων Λεπτομέρειες   PDF
T. Steuber
 
Τόμ. 25 (1990) Conodont stratigraphy, depositional environments and stable isotope composition of the triassic in the Helicon mountains (Beotia, Greece) (abstracts) = Στρωματογραφία με βάση τα κωνόδοντα, αποθετικό περιβάλλον και σύνθεση των σταθερών ισοτόπων των Τριαδικών αποθέσεων του βουνού Ελικώνας (Βοιωτία, Ελλάδα) Λεπτομέρειες   PDF
T. Steuber
 
Τόμ. 28 (1992) Conodot biostratigraphy of the middle-upper triassic hallsatt limestone (S.I) facies: examples from Northern Hungary (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
S. Kovacs
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Constraints on the location of the 2008, Mw6.4 Achaia-Ilia earthquake fault from strong motion data Περίληψη   PDF
Ζ. Ρουμελιώτη, Νικόλαος Π. Θεοδουλίδης, M. Bouchon
 
Τόμ. 25 (1990) Contents - Περιεχόμενα. List of Papers - Κατάλογος Ανακοινώσεων (abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
Anonymous
 
Τόμ. 25 (1990) Contexte Alpin des Rhodopes. Analyse des nappes synmetamorphiques en Bulgarie et en Grece ( Abstracts) = Αλπική δομή της Ροδόπης. Ανάλυση των συμμεταμορφικών τεκτονικών καλυμμάτων στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα. Λεπτομέρειες   PDF
Jean-Pierre Burg, Z. Ivanov, L. E. Ricou, I. Godfriaux
 
251 - 275 από 2945 Στοιχεία << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>