Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 9, Αρ. 2 (1972) Die Geologischen und hydrogeologischen verhaltnisse des gebietes Krithea beim fluss Gallikos (Griechenland) = Γεωλογικαί και υδρογεωλογικαί συνθήκαι της περιοχής Κριθέας παρά τον Γαλλικόν ποταμόν Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Κ. Μελέντης
 
Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) Dielectric spectroscopy in crystal rocks : preliminary results from Northeastern Sicily ( Italy ) and the Gulf of Corinth ( Greece ) Λεπτομέρειες   PDF
Δ. Τριάντιου, Ι. Σταύρακας, Κ. Αναστασιάδης, Φ. Βαλλιανάτος, S. Kershaw
 
Τόμ. 36, Αρ. 2 (2004) Differential interferometry as a tool of an early warning system in reducing the volcano risk : the case of Nisyros volcano Λεπτομέρειες   PDF
Ισαάκ Α. Παρχαρίδης, Ε. Λάγιος, Β. Α. Σακκάς
 
Τόμ. 30, Αρ. 5 (1994) Diffraction tomography with statistical regularization = Τομογραφία περίθλασης με στατιστική κανονικοποίηση Λεπτομέρειες   PDF
V. Troyan, G. Ryzhikov, Correig
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Digital engineering geological map of the Athens prefecture area and related database management system Λεπτομέρειες   PDF
Μ. Κυνηγαλάκης, Ν. Νικολάου, Ι Καρφάκης, Α. Κουτσουβέλη, Eleftheria Poyiadji, Λ. Πυργιώτης, Γαρυφαλιά Κωνσταντοπούλου, Μ. Μπελλάς, Ε. Αποστολίδης, Κ. Λουπασάκης, Ν. Σπανού, Νικόλαος Σ. Σαμπατακάκης, Γεώργιος Χ. Κούκης
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Digital methods for measuring grain size parameters of aggregate-binder mixtures Περίληψη   PDF
Ε. Προφήτης, Δ. Καπάτος, Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, Δ. Ξηρουχάκης, Κ. Λουπασάκης
 
Τόμ. 32, Αρ. 1 (1998) Dinar earthquake (Turkey, 1st October 1995) correlation of the recent seismicity data and the neotectonic setting in sw Turkey Λεπτομέρειες   PDF
Ευθύμιος Λ. Λέκκας
 
Τόμ. 25 (1990) Direction et sens de transport associes au charriage synmetamorphe sur l' Olympe (abstracts) = Διεύθυνση και έννοια κίνησης της συμμεταμορφικής επώθησης πάνω στον Όλυμπο Λεπτομέρειες   PDF
I. Godfriaux, L. E. Ricou
 
Τόμ. 25, Αρ. 1 (1991) Direction et sens de transport associes au cherriage synmetamorphe sur l' Olympe = Διεύθυνση και έννοια κίνησης της συμμεταμορφικής επώθησης πάνω στον Όλυμπο Λεπτομέρειες   PDF
I. Godfriaux, L. E. Ricou
 
Τόμ. 28 (1992) Discharge properties of radon isotopes in Hellenic geothermal fields (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
Δ Κοσμάτου, Ευάγγελος Λάγιος, Γ Γιαννακοπούλου, Ιωάννης Γ. Λυριτζής
 
Τόμ. 28 (1992) Dispersion curves for the Dodecanese- Athens path inferred from rayleigh waves (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
Ι.Σ Καλογεράς, Ι. Κ. Δρακόπουλος, P.W Burton
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Distributed earthquake focal mechanisms in the Aegean Sea Λεπτομέρειες   PDF
Αναστασία Α. Κυρατζή, Χριστόφορος Μπενετάτος, Ζ. Ρουμελιώτη
 
Τόμ. 34, Αρ. 2 (2001) Distributed modelling of soil erosion and sediment transport Λεπτομέρειες   PDF
Β. Χρυσάνθου, Αντώνιος Α. Ψιλοβίκος
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1988) Distribution of elements between coexisting phengite and chlorite from low grade rocks from Skyros island, Greece Λεπτομέρειες   PDF
Εμμανουήλ Γ. Μπαλτατζής
 
Τόμ. 36, Αρ. 2 (2004) Diversity and abundance trends of benthic foraminifera from the southern part of the Iraklion Basin, Central Crete Λεπτομέρειες   PDF
Χ. Ντρίνια, Α. Αντωναράκου, Ν. Τσαπάρας
 
Τόμ. 30, Αρ. 1 (1994) Donnees petrographiques et geochronologiques sur des laves des domaines Vardariens de Peonias et d' Almopias ( Hellenides orientales ) = Γεωχρονολογικά και πετρογραφικά δεδομένα για τις λάβες των περιοχών Παιονίας και Αλμωπίας, της ζώνης Αξιού ( Εσωτερικέ Λεπτομέρειες   PDF
J. Bertrand, J. Ferriere, Α. Στάης
 
Τόμ. 34, Αρ. 4 (2001) Downhole seismic logging for detailed p - s waves velocity determination Λεπτομέρειες   PDF
Π. Ι. Καμπούρης, Α. Ι. Αλεξόπουλος, Ταξιάρχης Παπαδόπουλος
 
Τόμ. 30, Αρ. 2 (1994) Drainage density evolution over time : a theoretical approach = Μεταβολή της υδρογραφικής πυκνότητας συναρτήσει του χρόνου. Μια θεωρητική προσέγγιση Λεπτομέρειες   PDF
Θεόδωρος Γκουρνέλλος
 
Τόμ. 34, Αρ. 1 (2001) Drainage evolution and river flooding related to tectonic and human activities Λεπτομέρειες   PDF
Αβραάμ Μ. Ζεληλίδης
 
Τόμ. 40, Αρ. 4 (2007) Drainage network characteristics of Athens plain at the end of the 19th century. Λεπτομέρειες   PDF
Αλίκη Αλεξούλη-Λειβαδίτη, Κ. Βουβαλίδης, Γιώργος Λειβαδίτης, Σ. Πεχλιβανίδου
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Drastic method to map groundwater vulnerability to pollution using nitrate measurements in agricultural areas Περίληψη   PDF
Τ. Σαμαρά, Γ. Γιόξας
 
Τόμ. 36, Αρ. 1 (2004) Early stages of lignite formation in Ptolemais basin : a coal - petrographic approach Λεπτομέρειες   PDF
Γ. Σιαβάλας, Ε. Τσομπανίδου, Σ. Καλαϊτζίδης, Α. Μπουζινός, Κ. Κριστάνης
 
Τόμ. 30, Αρ. 2 (1994) Early tertiary melange in the Peloponnese ( Southern Greece) formed by subduction - accretion processes = Τα κάτω Τριτογενή melange της Πελοποννήσου ( Ν. Ελλάδα) που δημιουργήθηκαν με διαδικασίες υποβύθισης - επαύξησεις Λεπτομέρειες   PDF
P. J. Degnan,
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Early-middle Miocene from Kotaphi hill section (Nicosia, Cyprus): Preliminary biostratigraphy and paleoceanographic implications Περίληψη   PDF
Μιλτιάδης Αθανασίου, Μ. Τριανταφύλλου, Μ. Δημιζά, Α. Γώγου, Ι. Μπουλούμπαση, Ευθύμιος Τσιολάκης, Γ. Θεοδώρου
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Earth science applications in the field of archaeology: the Helike example Λεπτομέρειες   PDF
Δώρα Κατσονοπούλου
 
351 - 375 από 2945 Στοιχεία << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>