Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Coseismic stress distribution along active structures and their influence on time-dependent probability values Περίληψη   PDF
Π. Μ. Παραδεισοπούλου, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου, J. Mirek, Β. Γ. Καρακώστας
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Coseismic surface displacement variability in relation to lithology Περίληψη   PDF
Θ. Ροντογιάννη, Ευδοξία Λυκούδη, Ε. Καλογεράς
 
Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) COST Action 625 results: monitoring of Kaparelli fault, 2003-2006 Λεπτομέρειες   PDF
Αθανάσιος Γκάνας, Γ. Δρακάτος, J. Bosy, L. Petro, B. Kontny, M. Sterez, Ν.Σ. Μελής, S. Cacon, Μ. Παπανικολάου, Α. Πιρεντής, Αναστασία Α. Κυρατζή
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Could water co-management contribute to peace, in Middle east? Λεπτομέρειες   PDF
Βασίλειος Γ. Χρηστάρας
 
Τόμ. 32, Αρ. 3 (1998) Cretaceous and tertiary tectonometamorphic events in Rhodope zone (Greece). Petrological and geochronological evicences Λεπτομέρειες   PDF
Ε. Μπόσκος
 
Τόμ. 28 (1992) Cretaceous biozone categories based on planktonic foraminifera- significance and problems (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
A. Gasinski
 
Τόμ. 28 (1992) Cretaceous facies evolution in a polyphasic tectogenetic belt. The South Apuseni mountains (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
M. Lupu, D. Lupu
 
Τόμ. 36, Αρ. 2 (2004) Cretaceous oceanic anoxic events in western continental Greece Λεπτομέρειες   PDF
Βασίλης Καρακίτσιος, H. Tsikos, Breugel Y. Van, Ι. Βακόπουλος, Λ. Κωλέττη
 
Τόμ. 30, Αρ. 2 (1994) Cretaceous scleractinian corals from the Parnassos area ( Central Greece) ( Preliminary note) = Κρητιδικά σκληρρακτινικά κοράλλια από την περιοχή Παρνασσού ( Κεντρική Ελλάδα) ( Προκαταρκτική μελέτη) Λεπτομέρειες   PDF
E. Morycowa, Αναστασία Μαρκοπούλου-Διακαντώνη
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Critical-point behaviour in self-organazing systems : The September 1999 Athens earthquake and stock market correction Λεπτομέρειες   PDF
Α. Τζανής
 
Τόμ. 28 (1992) Crust and upper mantle structure in Greece: a review of conventional and modern methods (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
Γ. Δρακάτος, Δρακόπουλος, Γ. Ν. Σταυρακάκης, Δ. Παπαναστασίου, Ι. Λατουσάκης
 
Τόμ. 28, Αρ. 1 (1993) Crustal - scale thrust complex in the Rhodope massif, structure and kinematics Λεπτομέρειες   PDF
Jean-Pierre Burg, L. E. Ricou, Zhivko Ivanovic, I. Godfriaux, D. Dimov, L. Klain
 
Τόμ. 30, Αρ. 1 (1994) Crustal extension and partial melting possibly related to the opening of a Marginal basin . The pelitic migmatites of piyi and Karathodoro, Macedonia, Greece = Ενδείξεις για έκταση και μερική ανάτηξη του φλοιού σε σύνδεση με το άνοιγμα μια περιθωριακής λε Λεπτομέρειες   PDF
Σ. Ζαχαριάδου, Σαράντης Δημητριάδης
 
Τόμ. 36, Αρ. 1 (2004) Crystal structure and rietveld refinement of Zeolite a synthesized from five-grained perlite waste materials Λεπτομέρειες   PDF
Β. Ψυχάρης, Β. Περδικάτσης, Γ. Χρηστίδης
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) CSD correction as a tool for estimating 3D block size distribution Περίληψη   PDF
M. Rusi, P. Hoxha
 
Τόμ. 36, Αρ. 2 (2004) Current activity in the Thermaikos Gulf continental margin, in relation to modern sedimentation processes Λεπτομέρειες   PDF
Σεραφείμ Ε. Πούλος, Π.Γ. Δρακόπουλος
 
Τόμ. 34, Αρ. 5 (2001) Dangerous seismotectonic situation for ancient and medieval movuments in Sofia city (Bulgaria) Λεπτομέρειες   PDF
M Matova
 
Τόμ. 21 (1990) Das Gebiet von rabich nordlich Jeddan/S. Arabien die luftbild intrepretation in dienst de ingenieurgeologie und hydrologie Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτριος Π. Φρυδάς
 
Τόμ. 1, Αρ. 1 (1953) Das Grosse erdbelen der Chalkidike vom 26 September 1932 = Ο μέγας σεισμός της Χαλκιδικής της 26 Σεπτεμβρίου 1932 Λεπτομέρειες   PDF
Γ. Γεωργαλάς, Άγγελος Γ. Γαλανόπουλος
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Data base development and evaluation of earthquake damage reports under the seisimpact - thes system Λεπτομέρειες   PDF
Π. ΣαββαΪδης, Ι. Δούκας, Θ. Χατζηγώγος, Ι. Ν. Τζιαβός, Αναστασία Α. Κυρατζή, Ζ. Ρουμελιώτη, Α. Σαββαϊδης, Νικόλαος Π. Θεοδουλίδης, Γ. Δρακάτος, Σ. Κουτουπές, Γ. Α. Καραντώνης, Α. Σωτηριάδης
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Decay parameters of aftershock sequences globally distributed Λεπτομέρειες   PDF
Τ. Μ. Τσάπανος, Γ. Χ. Κοραβός, Α. Πλέσσα, Ν. Κ. Βυθούλκας, Ι. Σ. Πιτσόνης
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Decelerating preshock seismic deformation in fault regions during critical periods Λεπτομέρειες   PDF
Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Ε. Μ. Σκορδύλης, Γιώργος Φ. Καρακαϊσης, Βασίλειος Κ. Παπαζάχος
 
Τόμ. 32, Αρ. 1 (1998) Deep geological structures of the external Albanides detected by new seismic methods Λεπτομέρειες   PDF
Verginia Bare, S. Cobaj, J. Skrami, V. Ngresi
 
Τόμ. 34, Αρ. 1 (2001) Deep tectonic structure of Northewestren Attica, Greece : geodynamic pettern of Athens earthquake Λεπτομέρειες   PDF
Χ Μεταξάς, Α.Δ. Αγγελόπουλος, Σ Λαλέχος, Δ. Φουντούλης
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Definition of inferred faults using 3D geological modeling techniques: a case study in Tympaki basin in Crete, Greece Περίληψη   PDF
Γ. Παναγόπουλος, Ε. Γιαννακάκος, Εμμανουήλ Μανουτσόγλου, Εμμανουήλ Στειακάκης, Π. Σουπιός, Αντώνης Βαφείδης
 
301 - 325 από 2945 Στοιχεία << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>