Επικοινωνία με το περιοδικό

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Mintzaridis Stergios, Librarian/LFS
Aristotle University of Thessaloniki
Faculty of Sciences. School of Geology
Library “Theofrastos”
University Campus
Thessaloniki  541 24
Greece
Phone: +30 2310998588
email: mintzari@geo.auth.gr
http://geolib.geo.auth.gr

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Μηντζαρίδης Στέργιος
Βιβλιοθηκάριος / Ε.ΔΙ.Π.
Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης "Θεόφραστος" Τμήματος Γεωλογίας, Α.Π.Θ.
Τηλέφωνο: 231 0 998588
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mintzari@geo.auth.gr

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Μηντζαρίδης Στέργιος
Τηλέφωνο: 2310998588
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mintzari@geo.auth.gr