Σχέσεις μεταξύ χωρικής κατανομής κατολισθητικών φαινομένων, γεωμορφολογίας και ανθρώπινης επέμβασης στην Βόρειο-Δυτική Πελοπόννησο

Θ. Γκουρνέλος, Δ. Τσαγκάς, Β. Κοτίνας

Περίληψη


Η Γεωμορφολογία της Β.Δ Πελοποννήσου είναι αποτέλεσμα νεοτεκτονικής ανύψωσης και των παραγόντων διάβρωσης. Έτσι η ύπαρξη μεγάλων σχετικά μορφολογικών κλίσεων και στενών απότομων πεδιάδων , σε συνδυασμό με τις λιθολογικές ενότητες και την ανθρώπινη επέμβαση ευνοούν τις συνθήκες για τη δημιουργία ασταθών πρανών. Το σεισμοτεκτονικό καθεστώς και τα σχετικά μεγάλα ύψη βροχής είναι οι κύριοι παράγοντες εκκίνησης των κατολισθητικών φαινομένων στην περιοχή. Η παρούσα εργασία εξετάζει την επίδραση της γεωμορφολογίας και της ανθρώπινης επέμβασης στην εκδήλωση των κατολισθήσεων. Μια βάση δεδομένων δημιουργήθηκε σε περιβάλλον Γ.Σ.Π με τις θέσεις των κατολισθήσεων , την γεωλογία, τις γεωμορφολογικές μεταβλητές, το οδικό δίκτυο, τα βροχομετρικά και σεισμολογικά δεδομένα, για την στατιστική ανάλυση των μεταβλητών των υδρογραφικών λεκανών της περιοχής μελέτης. Ακολουθεί η μελέτη της ανθρώπινης επέμβασης και κυρίως η απεικόνιση του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος οδικού δικτύου και η δημιουργία ζωνών επιρροής εκατέρωθεν αυτού. Οι γεωμορφολογικές παράμετροι και το οδικό δίκτυο συσχετίζονται με την χωρική κατανομή των κατολισθητικών φαινομένων.

Λέξεις κλειδιά


10ο Διεθνές Γεωγραφικό Συνέδριο; 10th International Geographical Congress; hazards; risks; disasters; κίνδυνοι; ρίσκα; καταστροφές; κατολισθήσεις; γεωμορφολογία; ανθρώπινη επέμβαση; χρήσεις γης; landslides; geomorphology; human intervention; land use

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα