1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.)


Σελίδα εξωφύλλου
Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, Αθήνα 20-21-22 Φεβρουαρίου 1987. Τόμος Β.  I. Γενική Γεωγραφία, ΙΙ. Ανθρωπογεωγραφία, ΙΙΙ. Μαθηματική Γεωγραφία, IV. Κλίμα