4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο


Σελίδα εξωφύλλου
Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Αθήνα 12, 13, 14 Οκτωβρίου 1995. Γεωμορφολογία, Κλιματολογία, Μαθηματική Γεωγραφία, Γενική Γεωγραφία.