8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II)

Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Αθήνα 4-7 Οκτωβρίου 2007. Τόμος II. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Τηλεπισκόπηση, Χαρτογραφία.

Proceedings of 8th Pan-Hellenic Geographicval Conference of the Hellenic Geographical Society, Athen, 4-7 October 2007. Volume II. Geographical Information Systems, Remote sensing, Cartography.

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

[Εισαγωγικά στοιχεία του 7ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου. Τόμος 2]
PDF
0-6
Διάρθρωση τόμων
PDF
5
[Περιεχόμενα του 7ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου. Τόμος 2]
PDF
7-12
Ανάπτυξη συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών για ανάλυση επίγειων και δορυφορικών δεδομένων νήσου Ζακύνθου = Development of a GIS analyze ground and satellite data Zakynthos island
Σ. Βασιλοπούλου, Κ. Χουσιανίτης, Α. Σαραντίδης, Α. Οικονόμου, Β. Σακκάς, B-N. Damiata, Ε. Λάγιος
PDF
13-23
Χαρτογράφηση των κατολισθήσεων που προκλήθηκαν στο σεισμό του Πακιστάν (2004) με χρήση δορυφορικών εικόνων ASTER και IKONOS = Mapping of landslides triggered by the earthquake in pakistan (2004) using ASTER and IKONOS satellite images
Δ. Γεωργακάς, Σ. Κατσέλης
PDF
24-29
Χρήση δορυφορικών στοιχείων για τον έλεγχο της αστικής επέκτασης στην περιοχή της Hurghada,στην Αίγυπτο = Using satellite imagery for monitoring urban expansion of Hurghada area, red sea coast, Egypt
Σ Καμής, Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Β. Χρησταράς, M. Ashmawy
PDF
30-40
Η χρήση της τεχνολογίας στην ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού στην ορεινή Ζάκυνθο = The use of it in sustainable tourism development of Zakynthos
Α. Μαρτίνης, Ε. Χαρου, Μ Στεφούλη, Α. Μαρμαρινός
PDF
41-49
Foresight in European space and geospatial policies: Repercussions for the geopolitical security of Europe
Φοίβος Παπαδημητρίου
PDF
50-57
Αυτοματοποιημένη ανάλυση ψηφιακού μοντέλου υψομέτρων (DEM) για τον εντοπισμό γραμμικών γεωμορφών. Ένα παράδειγμα απο τον Ίναχο ποταμό, παραπόταμο του Σπερχειού ποταμού = Digital elevation model computerized analysis for localization of linear geomorphic structures. An example of Inachos river, tributary of Sperchios river
Θ. Παράσχου, Κ. Βουβαλίδης
PDF
58-70
Ers sar power satellite image interpretation and urban characteristics: The case of Athens
Ισαάκ Α. Παρχαρίδης, Π. Δελλαδετσίμας, Π. Κουρκούλη
PDF
71-76
Τα μεστά της Χίου. Αναβίωση μιας λανθάνουσας πραγματικότητας = The settlement of mesta in Chios. The revival of a dormant reality
Γ. Σιδηρόπουλος., Α. Γιώτης
PDF
77-85
Μελέτη της στατιστικής συμπεριφοράς ψηφιακών εικόνων που παράγονται απο λόγους φασματικών καναλιών με σημαντική συσχέτιση = A study of the statistical behavior of digital images produced by considerably correlated band ratios
Γ. Σκιάνης, Δ. Βαϊόπουλος, Κ. Νικολακόπουλος
PDF
86-95
Εφαρμογή του HAZUS σε ελληνική περιοχή για την αποτίμηση πιθανών ζημιών στο οικιτικό απόθεμα προκαλούμενων από ρεαλιστικά σεισμικά σενάρια= Implementation of hazus in a greek territory in order to assess the potential damage in the building count caused by realistic seismic scenarios
Γ. Τεχνίτης
PDF
96-105
Τα ΓΠΣ ως εργαλείο λήψης αποφάσεων για τον καθορισμό προτεραιότητας στην αποκατάση χώρων δίαθεσης αποβλήτων: εφαρμογή στο νόμο Λακωνίας = Application of GIS as a decision- making tool for prioritizing open dump restoration in the hellenic prefecture of Laconia
Α. Καραγιαννίδης, Ι. Αντωνόπουλος, Θ. Τσατσαρέλης, Γ. Περκουλίδης
PDF
106-116
Γεωγραφική κατανομή εποχιακών και ετήσιων ποσών εναπόθεσης σκόνης από τη Σαχάρα στη μεσόγειο και την Ευρώπη = Geographical distribution of seasonal and annual amounts of Saharan dust deposition over mediterranean and Europe
Π. Κατσαφάδος, Γ. Κάλλος, Χ. Σπύρου, Α. Παπαδόπουλος
PDF
117-126
Η συμβολή του θεσμού ΕΠΕ, στην προστασία των οπτικών πόρων στην Ελλάδα = Contribution of the EIA to the protection of the visual resources in Greece
Γ. Μανούρης, Κ. Κασσιός
PDF
127-136
Οριοθέτηση θέσεων κατάλληλων για Χ.Υ.Τ.Α., στην περιοχή της χερσονήσου Κασσάνδρας Χαλκιδικής, με την βοήθεια των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών/ GIS. Μία ορθολογική- περιβαλλοντική προσσέγγιση = Finding proper places for sanitary landfill sites at the Kassandra peninsula of Halkidiki with the aid of GIS. A rational- environmental approach
Δημήτριος Οικονομίδης, Π. Νασιάκου, Α. Μουρατίδης, Θεόδωρος Αστάρας
PDF
137-145
Εκτίμηση της τρωτότητας των ακτών του ανατολικού αργολικού κόλπου και του αργολικού πεδίου σε σχέση με την ανανεομένη άνοδο της στάθμης θάλασσας με τη χρήση Γ.Σ.Π = Anticipated sea-level rise vulnerability assessment along part of the eastern argolic gulf and the argive plain with the use of G.I.S.
Αρχόντω Σενή, Κ. Γάκη-Παπαναστασίου, Ευθύμιος Καρυμπάλης, Χ Ζούβα
PDF
146-155
Ένα μοντέλο για την προσομοίωση του κύκλου σκόνης στην ατμόσφαιρα έλεγχοι ευαισθησίας = A model to simulate the atmospheric dust cycle: Sensitivity tests
Χ. Σπύρου, Π. Κατσαφάδος, Μ Αστήθα, Γ. Κάλλος
PDF
156-167
Τεχνολογίες αυτόμαης μέτρησης ποιότητας νερού με εφαρμογή στην περιοχή κάτω Σουλίου Μαραθώνα (ΒΑ Αττική)
Π. Σωτηρόπουλος, Α. Τζάνης
PDF
168-178
Ανάπτυξη μοντέλου ως εργαλείου λήψης αποφάσεων για την εναλλακτική διαχείρηση απόβλητων συσκευασίας: Εφαρμογή στο δήμο Αθηναίων = Model development as a decision support tool for alternative packaging waste management systems: Application in the municipality of Athens
Α Τόγια, Κ. Καραϊσκου, Ρ. Χαριτοπούλου, Α Λαζαρίδης
PDF
179-189
Η συνδυαστική χρήση των ΓΠΣ και τις μεθοδολογίας αναλυτικής ιεράρχησης για την κατασκευή ενός ταξινομικού σχήματος των αγρωτικών περιοχών. Μελέτη περίπτωσης: Πελλοπόνησος = Combining geographical information systems and analytical hierarhy processing for the connstruction of a classificatory schema of rupal areas. Case study: Peloponnese
Χρήστος Χαλκιάς, Α. Παπαδόπουλος
PDF
190-199
Ερευνητικά αποτελέσματα για περιοχές περιορισμένης έκτασης: Ένας πλούτος γεωγραφικών δεδομένων σε μια θεματική υποδομή γεωγραφικών πληροφοριών = Research results for small areas: A universe of geo-information in a thematic SDI
Μιχαήλ Βαϊτης, P. Carrara, J Guimet, M. Barea, M. Redondo
PDF
200-209
Εφαρμογή διαδυκτιακού γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών γιατη διανομή χαρτών περιββαλοντικών μελετών
Β. Βιρβίλης, Ε. Χάρου, Μ Στεφούλη, Φ. Μπενταλί, Π. Παναγιωτόπουλος, Σ. Περαντώνης
PDF
210-218
Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής παγκόπσμιου ιστού για την καταγραφή παρατηρήσεων πουλιών στον Ελλαδικό χώρο = Design and implementation of a web application for the recording of bird observations in Greece
Η. Μωράτης, Μ. Βαϊτης
PDF
219-228
Μια σημασιολογική προσέγγιση στην ανάπτυξη γεωγραφικών πυλών διαδυκτίου = Towarsds a semantics-based approach in the development of geographic portals
Ν. Αθανάσης, Κ. Καλαμποκίδης, Μ. Βαϊτης, Ν. Σουλακέλλης
PDF
229-237
Μοντέλο εμπλουτισμένης ψηφιακής καταγραφής των γραμμικών οντοτήτων για την υποστήριξη της γενίκευσης κατα την δημιουργία των χαρτών στο διαδύκτιο = An enhanced model for linear features that supports generalization in the web context
Α. Σκοπελίτη
PDF
239-249
Ανάπτυξη μεταδεδομένων παράκτιων ζωνών = Development of coastal metadata
Εμμανουήλ Στεφανάκης, Π. Πραστάκος
PDF
250-260
Υλοποιόντας την επόμενη γενιά υπηρεσιών θέσης = Implementing the next generation of location based sercices
Η. Φρέτζος, Κ. Γρατσίας, Γ. Θεοδωρίδης
PDF
261-271
Ανίχνευση γραμμικών παραμορφόσεων μικρής κλίμακας στον Κορινθιακό κόλπο με χρήση της τεχνικής των σταθερών σκεδαστών = Small scale surface deformationdetextion of the gulf of Corinth (Hellas) using permanent scatterers technique
Παναγιώτης Ηλίας, Χ. Kοντοές, Ι. Παπουτσής, Ι. Κώτσης
PDF
272-282
Αυτόματη χαρτογράφηση ακτογραμμών απο παγχρωματικές δορυφορικές εικόνες = Automatic coastline mapping from panchromatic satellite imagery
Κ. Kαράτζαλος, Δ. Αργιαλάς
PDF
283-289
Αντικειμονστραφής ανάλυση εικόνων IKONOS για την εξέταση της επιδημίας της ξήρανσης της Κεφαλληνιακής ελάτης (ABIES CEPHALONICA) στον εθνικό δρυμό Πάρνηθας= Object oriented image analysis of IKONOS imagery for mapping fir (ABIES CEPHALONICA) necrosis in the national park of Parnitha
Φ. Κόκλα, Δ. Αργιαλάς, Κ. Κασσιός
PDF
290-298
Ποσοτικοποίηση ποιοτικών χαρακτηριστικών τοπίου με αντικειμενοστραφή ανάλυση ψηφιακών φωτογραφιών = Object oriented analysis of digital photographs for quantitative analysis of landscape characteristis
Κ. Κωστόπουλος, Δ. Αργιαλάς, Κ. Κασσιός
PDF
299-308
Συμπεράσματα από τη χρήση του SRTM DEM σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας = Intergration of a SRTM DEM covering the greek territory
Κ. Νικολακόπουλος, Γ. Σκιάνης, Δ Βαϊόπουλος
PDF
309-317
Συμπεράσματα από την χρήση των υπερφασματικών δεδομένων Hyperion για την χαρτογράφηση παράκτιων περιοχών = Hyperspectral data and methods for coastal water mapping
Κ. Νικολακόπουλος, Β. Καραθανάση
PDF
318-327
Ανίχνευση ακμών ανθρωπογενών χαρακτηριστηκών με χρήση ανάλυσης κυματιδίων σε δορυφορικές εικόνεσ υψηλής διακριτικής ικανότητας = Edge detection of manmade objects using wavelets in high resolution satellite images
Β. Νούτσου, Δ. Αργιαλάς, Π. Μιχάλης, Ν. Αλβέρτος
PDF
328-338
Εφαρμογή τεχνικών αντικειμενοστραφούς ανάλυσης εικόνας για την ταξινόμηση αμιγούς αστικής περιοχής (εφαρμογή για την περιοχή Γουδή Αττικής) με τη χρήση τηλεπισκοπικών δεδομένων υψηλής διακριτικής ικανότητας = Object- oriented image analysis of an urban area using very high resolution remote sensing data. Case study: Goudi, Athens, Greece
Άγγελος Τζώτσος, Δ. Αργιαλάς
PDF
339-347
Εντοπισμός γεωλογικών σχηματισμών με επεξεργασία υπερφασματικής εικόνας στη νήσο Νάξο = Geological formation identification using hyperspectral imagery of Naxos island, Greece
Ε. Χάρου, Μ. Στεφούλη, Ι. Χελιώτης
PDF
348-356
Συνδυασμένη χρήση τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών για την υποστήριξη της ενιαίας διαχείρησης υδατικών πόρων: το έργο Realdems = Combined use for remote sensing and gis to support intergrated water management: The realdems project
Ν. Χρυσουλάκης, Χ. Φείδας, Δ. Βελιανίτης
PDF
357-366
Χάρτες επιδεκτικότητας κατολίσθησης: Ένα χρήσιμο εργαλείο για διαχειριστές κινδύνου = Landslide susceptibility maps: A useful tool for risk managers
Δ. Γαλανόπουλος, Μ Σοϊλεμεζίδου, Α. Παπούλης
PDF
367-375
Χάρτες και χαρτογραφία στην προμινωϊκή και Μινωϊκή εποχή = Maps and cartography in the pre-minoan and minoan times
Π. Γρηγοριάδης
PDF
376-385
Σύγκριση γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών εξαγόμενων από δορυφορικά δεδομένα και τοπογραφικούς χάρτες, με την βοήθεια γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών/ G.I.S. ένα παράδειγμα από την Σιθωνία Χαλκιδικής= Comparing geomorphological characteristics derived from satellite and topographical maps, with the aid of gis. An example from Sithonia, Halkidiki area, Greece
Δημήτριος Οικονομίδης, Α. Μουρατίδης, Θεόδωρος Αστάρας, Σ. Ελπέκογλου
PDF
386-394
Περιεχόμενα (ψηφιακής μορφής)
PDF
391-394

Πλήρη πρακτικά

Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (8ο : 2007 Οκτ. 4-7 : Αθήνα, Ελλάδα). Πρακτικά 2ου τόμου: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Τηλεπισκόπηση, Χαρτογραφία
PDF
1-394