Επικοινωνία με το περιοδικό

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών - Τμήμα Γεωλογίας

Βιβλιοθήκη Θεόφραστος

Πανεπιστημιούπολη

54124, Θεσσαλονίκη

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Μηντζαρίδης Στέργιος
Τηλέφωνο: +30 2310998588
Φαξ: +30 2310998582
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mintzari@geo.auth.gr

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Μηντζαρίδης Στέργιος
Τηλέφωνο: +30 2310998588
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mintzari@geo.auth.gr