Πολιτικές Σύνταξης

Πολιτικές ενότητας

Άρθρα

-

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Άρθρα

Μη επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Μη επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση
 

Διαδικασία ομότιμης αξιολόγησης

Η πολιτική σχετικά με την κριτική άρθρων αναφέρεται στην έντυπη έκδοση. (από την εκδοτική ομάδα)

 

Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης

Το συγκεκριμένο περιοδικό παρέχει άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του υποστηρίζοντας την αρχή της υποστήριξης της παγκόσμιας ανταλλαγής γνώσεων καθιστώντας διαθέσιμη ελεύθερα στο κοινό τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.

 

Σχετικά με thn Epethr;ida

Τα ψηφιοποιημένα άρθρα της Επετηρίδας βρίσκονται και σε έντυπη μορφή και στη Βιβλιοθήκη Θεόφραστος του Τμήματος Γεωλογίας.
Για οποιαδήποτε πληροφορία για την έντυπη συλλογή, θα πρέπει να απευθύνεστε στην παραπάνω βιβλιοθήκη στο τηλέφωνο 231 0 998588 (φαχ 231 0 998582, email: mintzari at  geo.auth.gr)