Χορηγοί Περιοδικού

Εκδότης

Σχολή Θετικών Επιστημών - Α.Π.Θ.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Χορηγοί

Η δημιουργία, προσθήκη και  διαχείριση νέων δεδομένων, γίνεται στο πλαίσιο των εργασιών της Βιβλιοθήκης "Θεόφραστος".