Τόμ. 13, Αρ. 2 (1973)

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Εισαγωγικά στοιχεία
Ανώνυμο
PDF
219
Beziehungen zwischen klima, boden und vegetation und vegetations - zonen in Griechenland = Σχέσεις κλίματος, εδάφους και βλαστήσεως και ζώναι ταύτης εν Ελλάδι
Δημήτριος Βολιώτης
PDF
221-239
Temperature dependence of the Ηall effect in an ordered Ni3Mn alloy = Επίδραση της θερμοκρασίας επί του φαινομένου Hall εις τεταγμένον κράμα Ni3Mn
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Ελένη Παπαδημητράκη-Χλίχλια
PDF
241-250
Sunshine duration on mt Olympus - Greece = Διάρκεια ηλιοφάνειας εις το όρος Όλυμπος
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς, Βλαδίμηρος Α. Σεμερτζίδης
PDF
251-269
Measurements of the dielectric constant of a Rochelle salt crystal in the region of the microwaves (X - Band) = Μέτρησις της διηλεκτρικής σταθεράς κρυστάλλων του άλατος Rochelle εις την περιοχήν των μικροκυμάτων (X - Band)
Ιωάννης Ι. Σάχαλος, Ελένη Παπαδημητράκη-Χλίχλια
PDF
271-278
Sunshine duration in Neos Marmaras - Chalkidiki = Διάρκεια ηλιοφάνειας εις τον Νέον Μαρμαρά Χαλκιδικής
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς, Πέτρος Ι. Πέννας
PDF
279-301
Evaporation and weather types = Εξάτμισις και τύποι καιρού
Παναγιώτης Χ. Μαχαίρας
PDF
301-323
On the annual variation of air temperature in Athens = Περί της ετήσιας πορείας της θερμοκρασίας του αέρος εν Αθήναις
Αγγελική Αρσένη-Παπαδημητρίου
PDF
325-346
Precipitation in Thessaloniki = Αι βροχοπτώσεις εις την Θεσσαλονίκην
Βλαδίμηρος Ε. Αγγουριδάκης, Παναγιώτης Χ. Μαχαίρας
PDF
347-380
Sequences of rain and drought in Thessaloniki = Επεισόδια βροχής και ανομβρίας εν Θεσσαλονίκη
Βλαδίμηρος Ε. Αγγουριδάκης
PDF
381-394
Quelques especes des Rudistes provenant de la region du village Spileon pres de la ville Grevena (Macedoine occidentale) = Είδη τινά Ρουδιστών προερχόμενα από την περιοχήν του χωριού Σπηλαίου της πόλεως Γρεβενών (Δυτική Μακεδονία)
Ελένη Σακελλαρίου-Μανέ
PDF
395-401
On a certain effect of mountain masses on aerial photography = Περί μιας επιδράσεως των ορεινών όγκων κατά την λήψιν αεροφωτογραφιών
Ευάγγελος Ν. Πάτμιος, Γεώργιος Κ. Λιβαδάς
PDF
403-410
Wind in Thessaloniki - Greece = Ο άνεμος εις την Θεσσαλονίκη
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς, Χ. Σ. Σαχσαμάνογλου
PDF
411-444