Τόμ. 14, Αρ. 1 (1974)

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Εισαγωγικά στοιχεία
Anonymous
PDF
Palaontologische ausgrabungen in den hohlen des gebietes von Rhethymnon - Kreta = Παλαιοντολογικαί ανασκαφαί εις τα σπήλαια της περιοχής Ρεθύμνου της Κρήτης
Ιωάννης Κ. Μελέντης
PDF
17-24
Zur ionisation von n - Butter und n - Valeriansaure in ternaren losungssystemen von wasser - methanol - dioxan = Ιονισμός κ - Βουτυρικού και κ - Βαλεριανού οξέος εις τριαδικά συστήματα Ύδατος - Μεθανόλης - Διοξανίου
Δημήτριος Ανδρέα Γιαννακουδάκης, Γεώργιος Ε. Παπαναστασίου, Ι. Α. Μουμτζής
PDF
3-16
Zur feinstruktur der drusen von Ribes sanguineum Pursch = Περί της λεπτής δομής των αδένων του Ribes sanguineum Pursch
Ιωάννης Β. Τσέκος
PDF
25-30
Nature of the diurnal variation of atmospheric pressure in Thessaloniki = Επί της φύσεως της ημερησίας κυμάνσεως της ατμοσφαιρικής πιέσεως εν Θεσσαλονίκη
Τιμολέων Ι. Μακρογιάννης
PDF
33-48
Cooling power and weather types in Thessaloniki = Ταχύτης αποψύξεως και τύποι καιρού εν Θεσσαλονίκη
Χρήστος Ι. Μπαλαφούτης
PDF
49-63
Helladotherium Duvernoyi Daudry, 1860 aus Pikermi (Griechenland) = Helladotherium Duvernoyi Gaudry, 1860 εκ του Πικερμίου (Ελλάς)
Ιωάννης Κ. Μελέντης
PDF
65-73
On the representation of the cosine of the angle of refraction (cosθ2) in the complex plane = Περί της παραστάσεως του συνημιτόνου της γωνίας διαθλάσεως (cosθ2) εις το μιγαδικόν επίπεδον
Ι. Σαρακηνός, Ιωάννης Ε. Σπυριδέλης
PDF
75-84
On the effect of ground relief upon sunshine duration on mount Olympus - Greece = Η επίδρασις του ανάγλυφου εις την διάρκειαν της ηλιοφάνειας εν Ολύμπω
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς, Βλαδίμηρος Α. Σεμερτζίδης
PDF
85-98
Einige bemerkungen zur relation zwischen verkarstungsbahnen und langserstreckung der bauxitlager bei Sidiroporto - Bela, Gjona - Gebirge = Παρατηρήσεις τινές επί της σχέσεως καρστικών αγωγών και επιμήκους αναπτύξεως των βωξιτικών κοιτασμάτων εις περιοχήν Σιδηρόπορτο - Μπέλα της Γκιώνας
Σταύρος Ε. Παπασταύρου
PDF
99-111
Die Problematik der erwarmung von thermalquellen und ihre zusammenhange zu den geologisch - tectonischen verhaltnissen ihren umgebungen an hand von zwei beispielen namlich der heilquelle von Ano Loutraki bei Aridea West Mazedonies und von Trajanoupolis West Thrakiens = Το πρόβλημα της θερμάνσεως των θερμοπηγών Λουτρακίου (Κ. Μακεδονίας) και Τραϊανουπόλεως (Δ. Θράκης) και η εξάρτησις τούτου εκ των γεωλογικών και τεκτονικών συνθηκών του περιβάλλοντος
Ελευθέριος Αρτ. Χατζηδημητριάδης
PDF
113-128
On the annual variation of air temperature in Thessaloniki = Περί της ετήσιας πορείας της θερμοκρασίας του αέρος εν Θεσσαλονίκη
Απόστολος Αθ. Φλόκας, Αγγελική Αρσένη-Παπαδημητρίου
PDF
129-150
Contribution to the study of air temperature in Thessaloniki: 1946-1973 = Συμβολή εις την μελέτην της θερμοκρασίας του αέρος εν Θεσσαλονίκη: 1946-1973
Αγγελική Αρσένη-Παπαδημητρίου
PDF
151-165
Applications polynomiales homogenes sur une algebre de fonctions holomorphes = Ομοιογενείς πολυωνυμικαί απεικονίσεις επί μιας ’λγεβρας ολόμορφων συναρτήσεων
Βασιλική Δ. Φράγκου
PDF
167-174
State dependent radial distribution functions for infinitely extended Fermi systems = Ακτινικαί συναρτήσεις κατανομής εξηρτημέναι εκ της καταστάσεως δια συστήματα Φερμιονίων απεριορίστου εκτάσεως
Ε. Μαυρομάτης
PDF
175-185
A Non - unitary model operator approach to two - practicle correlations in finite nuclei = Μια μέθοδος δια τας αλληλοσυσχετίσεις δύο σωματίων εις πεπερασμένους πυρήνας τη βοήθεια μη μοναδιαίου τελεστού υποδείγματος
S.E. Massen, Μιχάλης Ελ. Γρυπαίος
PDF
187-203