Τόμ. 15, Αρ. 1 (1975)

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Εισαγωγικά στοιχεία
Anonymous
PDF
Sunshine duration in Ioannina - Greece = Διάρκει ηλιοφάνειας εις Ιωάννινα
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς, Πέτρος Ι. Πέννας, Θ. Ι. Μαλδογιάννης
PDF
3-14
Sunshine dutation in Athens - Greece: I = Η διάρκεια της ηλιοφάνειας εις Αθήνας: I
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς, Θεόδωρος Σ. Καρακώστας
PDF
23-32
Degree days in Athens and Thessaloniki = Degree - days Αθηνών και θεσσαλονίκης
Αγγελική Αρσένη-Παπαδημητρίου
PDF
33-43
On the distribution of precipitation in the major area of Thessaloniki = Επί της κατανομής της βροχής εις την περιοχήν μείζονος Θεσσαλονίκης
Βλαδίμηρος Ε. Αγγουριδάκης
PDF
45-70
Classification of winters in Thessaloniki (1892-1973) and Larissa = Ταξινόμησις των χειμώνων εις Θεσσαλονίκην (1892-1973) και Λάρισαν
Απόστολος Αθ. Φλόκας
PDF
71-79
Functional derivative for the distribution function of a Λ - nucleon pair in nuclear matter = Συναρτησιακή παράγωγος της συναρτήσεως κατανιμής ζεύγους σωματίου Λ - νουκλεονίου εις την πυρηνικήν ύλην
Βασίλειος Κ. Κάργας, Μιχάλης Ελ. Γρυπαίος
PDF
81-88
Remarks on the pophyry copper deposits of the Skouriers area of Chalkidiki (Greece) = Παρατηρήσεις επί του κοιτάσματος πορφυριτικού χαλκού εις Σκούριες Χαλκιδικής (Ελλάς)
Αλέξανδρος Ν. Παπαδάκης
PDF
89-99
Allure viscosimetrique et dielectrique de melanges d' alcool methylique - eau a diverses temperatures = Ρεολογική και διηλεκτρική συμπεριφορά μιγμάτων μεθυλικής αλκόλης - ύδατος εις διαφόρους θερμοκρασίας
Δημήτριος Ανδρέα Γιαννακουδάκης, Γεώργιος Ε. Παπαναστασίου, Παναγιώτης Γ. Μαυρίδης
PDF
101-117
Applications δ - continues dans les espaces metriques = δ - συνεχείς απεικονίσεις εις μερικούς χώρους
Βασιλική Δ. Φράγκου
PDF
119-131
The Functional derivative of the radial distribution function for a many particle boson system = Η συναρτησιακή παράγωγος της ακτινικής συναρτήσεως κατανομής συστήματος πολλών μποζονίων
Μιχάλης Ελ. Γρυπαίος, Ε. Μαυρομάτης
PDF
133-140
Comparative investigation of actual and potential evapotranspiration = Πειραματική διερεύνησις της πραγματικής και δυναμικής εξατμισοδιαπνοής
Κωνσταντίνος Αθ. Κωνσταντινίδης, Γεώργιος Κ. Λιβαδάς
PDF
141-161
Uber die gegensatzliche wirkung der spurenele - mente zink und bor auf die blattzellen von halophila stipulacea = Περί του αντιθέτου δράσεως των ιχνοστοιχείων ψευδαργύρου και βορίου επί των κυττάρων του φύλλου της Halophila Stipulacea
Ιωάννης Β. Τσέκος, Σάββας Χαριτονίδης
PDF
163-174
Protein - kristalloide in Spyridia Filamentosa (Wulf.) Harv. = Πρωτεϊνικά κρυσταλλοειδή εις το Ροδόφυκος Spyridia Filamentosa (Wulf.) Harv.
Ιωάννης Β. Τσέκος
PDF
175-182