Τόμ. 16, Αρ. 2 (1976)

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Εισαγωγικά στοιχεία
Anonymous
PDF
Winter and summer indices in Thessaloniki = Καιρικοί δείκται χειμώνος και θέρους εις Θεσσαλονίκην
Απόστολος Αθ. Φλόκας
PDF
205-218
Contribution to the study of authigenic albites of some districts in Crete = Συμβολή εις την μελέτην αυθιγενών αλβίτων περιοχών της Κρήτης
Κωνσταντίνος Τρ. Σολδάτος, Αναστασία Κασώλη-Φουρναράκη
PDF
219-229
On the Hall effect and resistivity of Candium single crystals = Επί του φαινομένου Hall και της ειδικής ηλεκτρικής αντιστάσεως μονοκρυστάλλων Καδμίου
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Ελένη Παπαδημητράκη-Χλίχλια
PDF
229-254
A Study of conductometric behavior of NaCIO4 and Et4NCIO4 in isopropanol - methanol mixtures at 25 C = Μελέτη της αγωγιμομετρικής συμπεριφοράς των NaCIO4 και Et4NCIO4 εντός μικτών διαλυτικών συστημάτων ισοπροπανόλης - μεθανόλης
Δημήτριος Ανδρέα Γιαννακουδάκης, Γ. Χ. Ριτζούλης, Ι. Ρούμπης
PDF
255-266
Relative humidity at Thessaloniki - Greece: I = Η σχετική υγρασία στη Θεσσαλονίκη
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς, Βλαδίμηρος Α. Σεμερτζίδης
PDF
267-278
Computed profiles of edge dislocation images lying close to the crystal surfase = Κατανομή της έντασης κάθετα σε εικόνες εξαρμόσεων που βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια του κρυστάλλου
Γιάννης Γ. Αντωνόπουλος
PDF
281-293
Uber die vegetation ostlichen Kavala - Kusten (Nordgriechenland): salzbodenvegetation = Περί της βλαστήσεως των ανατολικών της Καβάλας ακτών: βλάστησις αλατούχων εδαφών
Δημήτριος Γ. Μπαμπαλώνας
PDF
295-307
Uber die vegetation der ostlichen Kavala - Kusten (Nordgriechenland): sandige kustenstreifenvegetation = Περί της βλαστήσεως των ανατολικών της Καβάλας ακτών: βλάστησις της αμμώδους ζώνης των ακτών
Γεώργιος Ι. Λαυρεντιάδης, Δημήτριος Γ. Μπαμπαλώνας
PDF
309-324
On the Hall effect and electrical resistivity of Zn single crystals = Περί του φαινομένου Hall και της ειδικής ηλεκτρικής αντιστάσεως μονοκρυστάλλων Zn
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Ελένη Παπαδημητράκη-Χλίχλια
PDF
325-345
The Effects of zinc on the leaves of the zinc - tolerant and non - tolerant genotypes of Anthoxanthum odoratum = Επιδράσεις του ψευδαργύρου επί των φύλλων ανθεκτικών και μη ανθεκτικών γενοτύπων του Anthoxanthum odoratum
Στυλιανός Σ. Καραταγλής, Αφροδίτη Παναγιωτοπούλου-Καραταγκλή
PDF
347-356
Sunshine duration in Crete = Η ηλιοφάνεια στην Κρήτη
Πέτρος Ι. Πέννας
PDF
357-422
Computed intensity profiles of dislocation ribbons = Υπολογισμός της καμπύλης κατανομής της έντασης ηλεκτρονικής δέσμης από μια ταινία εξάρμοσης
Παναγιώτης Ε. Γρηγοριάδης
PDF
423-432
The Electron - impact induced fragmentation of some dioxamidoxime derivatives = Μελέτη φασμάτων μαχών ορισμένων παραγώγων της διοξαμιδοξίμης
Δημητρίου Ν. Νικολαίδης
PDF
433-449
Hydrothermal alteration and pophyry copper type mineralization in the subvolcanic rocks of Eastern Chalkidiki (Greece) = Υδροθερμική εξαλοίωσις και μεταλλοφορία τύπου πορφυριτικών χαλκών εις τα ηφαιστειακά πετρώματα της Α. Χαλκιδικής (Ελλάς)
Αλέξανδρος Ν. Παπαδάκης, Κωνσταντίνος Μιχάλης
PDF
451-474