Τόμ. 20, Αρ. 1 (1980)

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Εισαγωγικά στοιχεία
Anonymous
PDF
On the bounds of the trajectories of differential systems with perturbations = Περί των φραγμένων διαφορικών συστημάτων με διαταράξεις
Θωμάς Κυβεντίδης
PDF
3-7
Preservation and heredity of tolerance against heavy metals in Agrostis Tenuis Sibth. plants = Διατήρηση και κληρονόμηση της ανθεκτικότητας έναντι των βαρέων μετάλλων φυτών Agrostis Tenuis Sibth.
Στυλιανός Σ. Καραταγλής
PDF
9-16
Beach rock in Thasos island: a case study = Λιθολογική μελέτη μιας περιπτώσεως εμφανίσεως ψηφιδοπάγους αιγιάλου (beach rock) στη νήσο Θάσο
Α. Τσάγκαρης
PDF
17-26
The Dynamical contribution of the halo mass to the spiral structure = Επίδραση της μάζας της άλω στη δυναμική της σπειροειδούς δομής
Χαράλαμπος Κ. Τερζίδης
PDF
27-52
Diagnostic study of a winter mediterranean depression = Διαγνωστική μελέτη μιας χειμερινής μεσογειακής υφέσεως
Σίλας Χρ. Μιχαηλίδης, Βλαδίμηρος Ε. Αγγουριδάκης
PDF
53-76
Karyotype analysis on some greek wild species of Hordeum (marinum group) and Taeniatherum = Καρυοτυπική ανάλυση ορισμένων αυτόφυων ελληνικών ειδών Hordeum (ομάδα marinum) και Taeniatherum
Έλλη Δ. Κούκολη, Λάζαρος Α. Συμεωνίδης
PDF
77-91
The DNA sequences of six endemic Hawaian Drosophila species = Μελέτη του DNA σε έξι είδη Drosophila που είναι ενδημικά στα νησιά της Χαβάης
Κωνσταντίνος Δ. Τριανταφυλλίδης, R. H. Richardson
PDF
93-114
The Use of the CaO - AI2O3 - MgO triangle to characterize rocks as komatiitic = Η χρήση του τριγώνου CaO - AL2O3 - MgO για το χαρακτηρισμό πετρωμάτων ως κοματιιτικών
Ηλίας Σ. Σαπουντζής
PDF
115-124