Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Evtimova, S.

  • Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) - Άρθρα
    Near band - edge photoconductivity in heavily doped conpensated epitaxial gallium arsenide layers = Φωτοαγωγιμότης κοντά στην ακμή ταινίας σε επιταξιακά επίπεδα Ga - As με ισχυρή διάχυση προσμείξεων
    Λεπτομέρειες  PDF